Aktualności

Prace na nekropoliach w Krzemieńcu 31.07.19

W dniach 14-21 lipca 2019 roku Towarzystwo Tradycji Akademickiej, Fundacja Dziedzictwa Kulturowego oraz XXVII L.O. im. Tadeusza Czackiego w Warszawie przeprowadziły projekt porządkowania zabytkowej nekropolii w Krzemieńcu. To już druga edycja... »

Zamykamy obchody 56. Komerszu Narodów Bałtyckich 1.07.19

Dziś zamykamy kilkudniowe obchody 56. Komerszu Narodów Bałtyckich, dziekujemy wszystkim za przybycie i wspaniałą zabawę. Odwiedziło nas przeszło dwustu korporantów z czterech krajów i czternastu ośrodków akademickich oraz przeszło tr... »

Rozpoczął się 56. Komersz Narodów Bałtyckich 29.06.19

Szanowni Państwo! Dziś rozpoczął się współorganizowany przez nas 56. Komersz Narodów Bałtyckich! Zapraszamy do uczestnictwa we wszystkich otwartych punktach programu, szczegóły programu na stronie:  www.bnk2019.eu . Do zobaczenia!

Fara Witoldowa w Nowogródku

« powrót

Kościół Farny p.w. Przemienienia Pańskiego w Nowogródku (Białoruś)

Od 2011 r. Towarzystwo Tradycji Akademickiej prowadzi prace konserwatorskie  w Kościele Farnym p.w. Przemienienia Pańskiego w Nowogródku na Białorusi.

Celem projektu jest renowacja tynków i pomalowanie elewacji południowej z kaplicami do styku ze ścianą prezbiterium barokowego Kościoła Farnego w Nowogródku na Białorusi zwanego Farą Witoldową. W związku z wieloletnimi zaniedbaniami fary, konieczne jest przeprowadzenie kompleksowej renowacji elewacji południowej. Realizacja zadania jest  kolejnym etapem przywracania do dawnej świetności jednego z ważniejszych dla dziejów Rzeczypospolitej obiektu pozostającego poza granicami kraju.

 

Barokowy kościół farny p.w. Przemienienia Pańskiego wybudowany został w latach 1719-23 na miejscu wcześniejszej świątyni, ufundowanej przez Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda pod koniec XIV wieku. Świątynia p.w. Przemienienia Pańskiego jest jednonawowa i posiada półkoliście zamknięte prezbiterium. Fasadę, zwieńczoną trójkątnym szczytem, flankują dwie niskie, czworoboczne wieże. W nawie kościoła zachowały się sklepienia kolebkowe, w kaplicach - gotyckie sklepienia żebrowe. Na zewnątrz  świątyni wmurowana jest tablica upamiętniająca ważne wydarzenie, jakie miało miejsce w nowogródzkiej farze w 1422 roku -  ślub króla Władysława Jagiełły z Sonką (Zofią) Holszańską, przyszłą matką królów Władysława Warneńczyka i Kazimierza Jagiellończyka. W kościele znajdują się cenne obrazy: Matki Bożej z Dzieciątkiem i Św. Michała Archanioła, patrona miasta. W kaplicy Bożego Ciała zachowała się marmurowa płyta z 1643 r. fundowana przez kasztelana nowogródzkiego Jana Rudominę Dusiackiego dla uczczenia śmierci brata Jerzego i jego ośmiu towarzyszy poległych w bitwie pod Chocimiem . 12 lutego 1799 roku w farze nowogródzkiej został ochrzczony Adam Mickiewicz. O tym fakcie przypomina pamiątkowa tablica. Fara znacznie ucierpiała podczas kampanii napoleońskiej, kiedy Francuzi urządzili tu magazyn. Świątynia z czasem coraz bardziej niszczała  a władze rosyjskie nie wydawały pozwolenia na remont. Zmiany nastąpiły dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W 1921 roku Komitet Odbudowy Fary, dzięki subwencji rządowej, rozpoczął najpilniejsze prace remontowe. 1 listopada 1922 r. biskup miński Zygmunt Łoziński poświęcił świątynię a w 1929 roku zaprosił do Nowogródka siostry Nazaretanki.  Podczas okupacji hitlerowskiej, 1 sierpnia 1943 roku, 11 sióstr zostało rozstrzelanych przez Niemców.  Ich prochy spoczywają w kościele. Pozostała przy życiu siostra Małgorzata i to ona, wraz z parafianami opiekowała się farą aż do 1956 roku i przyjazdu pierwszego po wojnie proboszcza, ks. Wojciecha Nowaczyka.

Prace konserwatorskie są prowadzone ze środków Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Dziedzictwo Kulturowe” przez i pod nadzorem Kazimierza Patejuka, konserwatora dzieł sztuki, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.