Aktualności

Zakończenie prac w Kolegiacie pw. Św. Wawrzyńca w Żółkwi 2023. 23.11.23

W 400 lat po konsekracji Kolegiaty pw Świętego Wawrzyńca w Żółkwi zakończyliśmy kolejny etap prac konserwatorskich realizowanych przy tym obiekcie. Pracami został objęty zewnętrzny kamienny fryz od strony południowo wschodniej z... »

Cmentarz Łyczakowski we Lwowie - zamknięcie prac konserwatorskich 8.11.23

Towarzystwo Tradycji Akademickiej zakończyło tegoroczne prace na Łyczakowskim Cmentarzu we Lwowie.  W ramach projektu pn.  Prace restauratorsko-konserwatorskie i inwentaryzacyjne na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, Ukraina, etap... »

Zakończenie I etapu prac przy Kolumnie św. Rocha w Załoźcach 31.10.23

Kolumna św. Rocha w Załoźcach na Ukrainie. Prace konserwatorskie w 2023 r. W ramach tegorocznych prac przy obiekcie usunięto wtórną spoinę cementową z kawałkami piaskowca na którą osadzono figurę. Kolejnym etapem było zabezpiec... »

Działania

Towarzystwo Tradycji Akademickiej prowadzi kilka projektów z zakresu ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego i promocji wiedzy o korporacjach studenckich.

 

W 2011 r. TTA było współorganizatorem odbywającego się w Warszawie 48. Komerszu Narodów Bałtyckich.

 

Ponadto w ramach działań Towarzystwa powstają dwie strony internetowe poświęcone historii korporacji; www.katyn.korporant.pl poświęcona korporantom pomordowanym w obozach katyńskich oraz www.warszawawelecka.pl poświęcona związkom członków Korporacji Welecja ze stolicą.

 

Członkowie i sympatycy Towarzystwa prowadza także prace porządkowe i inwentaryzatorskie na Cmentarzach Polskich poza granicami kraju.

 

Elementem przywracania pamięci o korporacjach i ich historii było wmurowanie tablicy pamiątkowej poświęconej członkom polskich korporacji studenckich, poległych w zamachu majowym.

 

Więcej informacji znajduje się w odpowiednich zakładkach.