Aktualności

Zakończenie prac w Kolegiacie pw. Św. Wawrzyńca w Żółkwi 2023. 23.11.23

W 400 lat po konsekracji Kolegiaty pw Świętego Wawrzyńca w Żółkwi zakończyliśmy kolejny etap prac konserwatorskich realizowanych przy tym obiekcie. Pracami został objęty zewnętrzny kamienny fryz od strony południowo wschodniej z... »

Cmentarz Łyczakowski we Lwowie - zamknięcie prac konserwatorskich 8.11.23

Towarzystwo Tradycji Akademickiej zakończyło tegoroczne prace na Łyczakowskim Cmentarzu we Lwowie.  W ramach projektu pn.  Prace restauratorsko-konserwatorskie i inwentaryzacyjne na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, Ukraina, etap... »

Zakończenie I etapu prac przy Kolumnie św. Rocha w Załoźcach 31.10.23

Kolumna św. Rocha w Załoźcach na Ukrainie. Prace konserwatorskie w 2023 r. W ramach tegorocznych prac przy obiekcie usunięto wtórną spoinę cementową z kawałkami piaskowca na którą osadzono figurę. Kolejnym etapem było zabezpiec... »

Kościół podominikański pod wezwaniem św.Mikołaja Biskupa w Kamieńcu Podolskim 2014 (Ukraina)

Dominikanie przybyli do Kamieńca w XIV wieku. Zachowany do naszych czasów barokowy zespół klasztorny z kościołem pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa powstał na początku XVII wieku, a przebudowany został w połowie wieku XVIII. W czasach władzy sowieckiej mieściło się tu archiwum NKWD. W 1993 roku miał miejsce pożar, który zniszczył większą część wyposażenia świątyni i naruszył konstrukcję kościoła. Obecnie posługę duszpasterską w parafii św. Mikołaja Biskupa sprawują ojcowie paulini, którzy opiekują się również miejscową wspólnotą polską.

Prace restauratorsko-konserwatorskie w kościele są jednym z największych wyzwań stojących przed Fundacją. Ogrom zniszczeń i olbrzymi zakres koniecznych prac powodują, że będzie to zadanie wieloletnie.

Od 2013 roku Fundacja Dziedzictwa Kulturowego wspólnie z Towarzystwem Tradycji Akademickiej prowadzą prace konserwatorskie w nawie głównej oraz dwóch kaplicach bocznych.

W nawie głównej udało się dotychczas odtworzyć tynki i neorokokowe sztukaterie do wysokości gzymsów oraz warstwy malarskie na sklepieniu nawy głównej. Od dwóch lat trwa proces ratowania i konserwacji XVIII- -wiecznych malowideł w Kaplicy Św. Dominika, jedynych, jakie częściowo przetrwały pożar świątyni. W Kaplicy Ukrzyżowanego Pana Jezusa kolejno odnawiane są elementy dekoracji kamiennej. W 2014 roku przeprowadzone zostały także prace naprawcze przy konstrukcji Kaplicy Św. Dominika.

Zadanie realizowane było przez trzy zespoły konserwatorów.

W Kaplicy Św. Dominika przy malowidłach pracował zespół pod kierunkiem dr Ewy Święckiej w składzie: Marta Maciąga, Małgorzata Matławska, Anna Stepkowska oraz Justyna Szczepańska-Baranowska.

W Kaplicy Ukrzyżowanego Pana Jezusa oraz przy tynkach i sztukateriach w nawie głównej pracował zespół pod kierunkiem dr. hab. Janusza Smazy w składzie: Marta Butkiewicz, Witold Butkiewicz, Paulina Gajos-Stopiska, Anna Kudzia, Piotr Maślanka, Magdalena Olszowska, Dariusz Pisarski i Dominika Popek.

W nawie głównej, przy odtwarzaniu kolorystyki warstw malarskich pracował zespół pod kierunkiem dr Marii Podkowińskiej-Lulkiewicz w składzie: Sylwia Jakubowska i Patrycja Jarmołowicz.

Prace naprawcze przy konstrukcji Kaplicy Św. Dominika wykonała Pracowania Konserwacji Obiektów Zabytkowych Arkadiusz Ostasz pod nadzorem mgr inż. Romana Parucha.

 

W 2016 wykonano ostatni etap prac, który obejmował wyrównanie dekoracji sztukatorskich, szereg działań technicznych oraz badań przygotowujących powierzchnię ścian do nałożenia warstwy kolorystycznej nawiązującej do pierwotnie zniszczonej z wykorzystaniem widocznych fragmentów polichromii oraz prace pozłotnicze w  obrębie detali sztukatorskich.

 

Prace odbyły się w trzech zespołach pod kierownictwem: Ewy Święckiej, przy  malowidłach w kaplicy, Anny Kudzi przy  portalach w nawie głównej oraz Patrycji Jarmołowicz przy  warstwach barwnych w nawie głównej.

 

W latach 2013–2016 zadanie realizowane było dzięki środkom Ministra Spraw Zagranicznych przyznanych Towarzystwu Tradycji Akademickiej (partnerowi Fundacji) w ramach Konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”, a także dzięki środkom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanych Fundacji w ramach Programu „Dziedzictwo Kulturowe”, Priorytet: „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”.