Aktualności

Prace na nekropoliach w Krzemieńcu 31.07.19

W dniach 14-21 lipca 2019 roku Towarzystwo Tradycji Akademickiej, Fundacja Dziedzictwa Kulturowego oraz XXVII L.O. im. Tadeusza Czackiego w Warszawie przeprowadziły projekt porządkowania zabytkowej nekropolii w Krzemieńcu. To już druga edycja... »

Zamykamy obchody 56. Komerszu Narodów Bałtyckich 1.07.19

Dziś zamykamy kilkudniowe obchody 56. Komerszu Narodów Bałtyckich, dziekujemy wszystkim za przybycie i wspaniałą zabawę. Odwiedziło nas przeszło dwustu korporantów z czterech krajów i czternastu ośrodków akademickich oraz przeszło tr... »

Rozpoczął się 56. Komersz Narodów Bałtyckich 29.06.19

Szanowni Państwo! Dziś rozpoczął się współorganizowany przez nas 56. Komersz Narodów Bałtyckich! Zapraszamy do uczestnictwa we wszystkich otwartych punktach programu, szczegóły programu na stronie:  www.bnk2019.eu . Do zobaczenia!

Kościół podominikański pod wezwaniem św.Mikołaja Biskupa w Kamieńcu Podolskim 2014 (Ukraina)

Dominikanie przybyli do Kamieńca w XIV wieku. Zachowany do naszych czasów barokowy zespół klasztorny z kościołem pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa powstał na początku XVII wieku, a przebudowany został w połowie wieku XVIII. W czasach władzy sowieckiej mieściło się tu archiwum NKWD. W 1993 roku miał miejsce pożar, który zniszczył większą część wyposażenia świątyni i naruszył konstrukcję kościoła. Obecnie posługę duszpasterską w parafii św. Mikołaja Biskupa sprawują ojcowie paulini, którzy opiekują się również miejscową wspólnotą polską.

Prace restauratorsko-konserwatorskie w kościele są jednym z największych wyzwań stojących przed Fundacją. Ogrom zniszczeń i olbrzymi zakres koniecznych prac powodują, że będzie to zadanie wieloletnie.

Od 2013 roku Fundacja Dziedzictwa Kulturowego wspólnie z Towarzystwem Tradycji Akademickiej prowadzą prace konserwatorskie w nawie głównej oraz dwóch kaplicach bocznych.

W nawie głównej udało się dotychczas odtworzyć tynki i neorokokowe sztukaterie do wysokości gzymsów oraz warstwy malarskie na sklepieniu nawy głównej. Od dwóch lat trwa proces ratowania i konserwacji XVIII- -wiecznych malowideł w Kaplicy Św. Dominika, jedynych, jakie częściowo przetrwały pożar świątyni. W Kaplicy Ukrzyżowanego Pana Jezusa kolejno odnawiane są elementy dekoracji kamiennej. W 2014 roku przeprowadzone zostały także prace naprawcze przy konstrukcji Kaplicy Św. Dominika.

Zadanie realizowane było przez trzy zespoły konserwatorów.

W Kaplicy Św. Dominika przy malowidłach pracował zespół pod kierunkiem dr Ewy Święckiej w składzie: Marta Maciąga, Małgorzata Matławska, Anna Stepkowska oraz Justyna Szczepańska-Baranowska.

W Kaplicy Ukrzyżowanego Pana Jezusa oraz przy tynkach i sztukateriach w nawie głównej pracował zespół pod kierunkiem dr. hab. Janusza Smazy w składzie: Marta Butkiewicz, Witold Butkiewicz, Paulina Gajos-Stopiska, Anna Kudzia, Piotr Maślanka, Magdalena Olszowska, Dariusz Pisarski i Dominika Popek.

W nawie głównej, przy odtwarzaniu kolorystyki warstw malarskich pracował zespół pod kierunkiem dr Marii Podkowińskiej-Lulkiewicz w składzie: Sylwia Jakubowska i Patrycja Jarmołowicz.

Prace naprawcze przy konstrukcji Kaplicy Św. Dominika wykonała Pracowania Konserwacji Obiektów Zabytkowych Arkadiusz Ostasz pod nadzorem mgr inż. Romana Parucha.

 

W 2016 wykonano ostatni etap prac, który obejmował wyrównanie dekoracji sztukatorskich, szereg działań technicznych oraz badań przygotowujących powierzchnię ścian do nałożenia warstwy kolorystycznej nawiązującej do pierwotnie zniszczonej z wykorzystaniem widocznych fragmentów polichromii oraz prace pozłotnicze w  obrębie detali sztukatorskich.

 

Prace odbyły się w trzech zespołach pod kierownictwem: Ewy Święckiej, przy  malowidłach w kaplicy, Anny Kudzi przy  portalach w nawie głównej oraz Patrycji Jarmołowicz przy  warstwach barwnych w nawie głównej.

 

W latach 2013–2016 zadanie realizowane było dzięki środkom Ministra Spraw Zagranicznych przyznanych Towarzystwu Tradycji Akademickiej (partnerowi Fundacji) w ramach Konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”, a także dzięki środkom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanych Fundacji w ramach Programu „Dziedzictwo Kulturowe”, Priorytet: „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”.