Aktualności

Zakończenie prac w Kolegiacie pw. Św. Wawrzyńca w Żółkwi 2023. 23.11.23

W 400 lat po konsekracji Kolegiaty pw Świętego Wawrzyńca w Żółkwi zakończyliśmy kolejny etap prac konserwatorskich realizowanych przy tym obiekcie. Pracami został objęty zewnętrzny kamienny fryz od strony południowo wschodniej z... »

Cmentarz Łyczakowski we Lwowie - zamknięcie prac konserwatorskich 8.11.23

Towarzystwo Tradycji Akademickiej zakończyło tegoroczne prace na Łyczakowskim Cmentarzu we Lwowie.  W ramach projektu pn.  Prace restauratorsko-konserwatorskie i inwentaryzacyjne na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, Ukraina, etap... »

Zakończenie I etapu prac przy Kolumnie św. Rocha w Załoźcach 31.10.23

Kolumna św. Rocha w Załoźcach na Ukrainie. Prace konserwatorskie w 2023 r. W ramach tegorocznych prac przy obiekcie usunięto wtórną spoinę cementową z kawałkami piaskowca na którą osadzono figurę. Kolejnym etapem było zabezpiec... »

Prace konserwatorskie na Cmentarzu przy ul. Puszkińskiej w Brześciu 2016 (Białoruś)

Założony w połowie XIX wieku we wschodniej części miasta cmentarz, był miejscem pochówku brzeskich katolików: mieszczan i oficerów polskiej narodowości służących w twierdzy brzeskiej, okolicznych ziemian, a także licznych przedstawicieli polskiej inteligencji – lekarzy, urzędników i prawników. W 1942 roku cmentarz został rozkopany na rozkaz niemieckich władz miasta, a ponad dwie trzecie nagrobków przeniesiono w inne miejsca. W 1956 roku władze sowieckie zadecydowały o zamknięciu nekropolii. Do dziś ocalało kilkaset kamiennych i żeliwnych nagrobków, z których najstarsze pochodzą z połowy XIX wieku. Cmentarz znajduje się pod opieką miejscowych Polaków.

 

W roku 2016 prace kaonserwatorskie objęły nagrobki rodziny Chrzanowskich i Dzierżyńskich. Głównym założeniem  prac było oczyszczenie pomników, przywrócenie estetycznego wyglądu,  rekonstrukcja brakujących fragmentów rzeźby oraz zabezpieczenie nagrobków.

 

Ponadto wykonano nowe płyty nagrobne poległych żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.: Zygmunta Bema, Karola Biela, Jana Kędzi. Zniszczone betonowe nagrobki zostały zastąpione granitowymi.

 

Zadania realizował zespół pod kierunkiem Bartosza Markowskiego w składzie: Krzysztof Jurków i Aleksandra Trochimowicz.

 

 

Zadanie finansowane było dzięki środkom Ministra Spraw Zagranicznych przyznanych bezpośrednio Towarzystwu Tradycji Akademickiej (partnerowi Fundacji) w ramach programu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 roku"