Aktualności

Zakończenie prac w Kolegiacie pw. Św. Wawrzyńca w Żółkwi 2023. 23.11.23

W 400 lat po konsekracji Kolegiaty pw Świętego Wawrzyńca w Żółkwi zakończyliśmy kolejny etap prac konserwatorskich realizowanych przy tym obiekcie. Pracami został objęty zewnętrzny kamienny fryz od strony południowo wschodniej z... »

Cmentarz Łyczakowski we Lwowie - zamknięcie prac konserwatorskich 8.11.23

Towarzystwo Tradycji Akademickiej zakończyło tegoroczne prace na Łyczakowskim Cmentarzu we Lwowie.  W ramach projektu pn.  Prace restauratorsko-konserwatorskie i inwentaryzacyjne na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, Ukraina, etap... »

Zakończenie I etapu prac przy Kolumnie św. Rocha w Załoźcach 31.10.23

Kolumna św. Rocha w Załoźcach na Ukrainie. Prace konserwatorskie w 2023 r. W ramach tegorocznych prac przy obiekcie usunięto wtórną spoinę cementową z kawałkami piaskowca na którą osadzono figurę. Kolejnym etapem było zabezpiec... »

Prace konserwatorskie w Kościele św. Mikołaja Biskupa w Kamieńcu Podolskim

Barokowy zespół klasztorny oo. dominikanów, którego integralną częścią jest kościół pw. św. Mikołaja Biskupa w Kamieńcu Podolskim, powstał na początku XVII wieku, mniej więcej sto lat po tym, jak na teren ten przybyli dominikanie. Okoliczności zewnętrzne niejednokrotnie nie sprzyjały świątyni. W XVII I XVIII wieku w wyniku zniszczeń wojennych i pożarów musiała być kilkukrotnie przebudowywana. W 2. połowie XVII wieku, podczas oblężenia Podola przez Turków, pełniła funkcję meczetu. W 1843 roku, w wyniku kasaty zakonu budynek zaczął pełnić funkcję kościoła parafialnego. Po II wojnie światowej został odebrany wiernym i zamieniony na archiwum oraz areszt NKWD. Degradacji oryginalnej struktury, zachowanego wystroju malarskiego i wyposażenia świątyni dopełnił w 1993 roku pożar. W latach 90. XX wieku kościół zwrócono wiernym. Od 1998 roku opiekują się nim pełniący tam posługę duszpasterską oo. paulini.

 

Prace restauratorsko-konserwatorskie w kościele stanowią dla Fundacji jedno z największych wyzwań. Ogrom zniszczeń i olbrzymi zakres koniecznych do wykonania prac wskazują, że wykonanie tego zadania prawdopodobnie potrwa wiele lat.

 

Tegoroczny etap prac konserwatorskich objął konserwację  dekoracji sztukatorskich oraz portalu prowadzącego do Kaplicy Ukrzyżowanego Pana Jezusa z lewej – północnej nawy kościoła wraz z fragmentem dekoracji sztukatorskiej nad portalem.

 

Zadanie było realizowane przez zespół pod kierownictwem Anny Kudzi.

 

Prace realizowane były przez partnera Fundacji – Towarzystwo Tradycji Akademickiej, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.