Aktualności

Prace na nekropoliach w Krzemieńcu 31.07.19

W dniach 14-21 lipca 2019 roku Towarzystwo Tradycji Akademickiej, Fundacja Dziedzictwa Kulturowego oraz XXVII L.O. im. Tadeusza Czackiego w Warszawie przeprowadziły projekt porządkowania zabytkowej nekropolii w Krzemieńcu. To już druga edycja... »

Zamykamy obchody 56. Komerszu Narodów Bałtyckich 1.07.19

Dziś zamykamy kilkudniowe obchody 56. Komerszu Narodów Bałtyckich, dziekujemy wszystkim za przybycie i wspaniałą zabawę. Odwiedziło nas przeszło dwustu korporantów z czterech krajów i czternastu ośrodków akademickich oraz przeszło tr... »

Rozpoczął się 56. Komersz Narodów Bałtyckich 29.06.19

Szanowni Państwo! Dziś rozpoczął się współorganizowany przez nas 56. Komersz Narodów Bałtyckich! Zapraszamy do uczestnictwa we wszystkich otwartych punktach programu, szczegóły programu na stronie:  www.bnk2019.eu . Do zobaczenia!

Cmentarz Campo Verano w Rzymie 2013-2014

Ten zabytkowy rzymski cmentarz, założony w XIX wieku, jest miejscem pochówku wielu zasłużonych przedstawicieli kultury, nauki i polityki. Znaczącą grupę stanowią tu polscy artyści, duchowni, intelektualiści, powstańcy i żołnierze a także działacze emigracyjni. Wśród nich: malarz Aleksander Gierymski, rzeźbiarze: Teodor Rygier, Tomasz Oskar Sosnowski, Wiktor Brodzki i Antoni Madeyski, generał Stanisław Klicki, Karolina Lanckorońska – historyk sztuki i założycielka Polskiego Instytutu Historycznego w Rzymie. Campo Verano to także miejsce wybitnych realizacji artystycznych polskich rzeźbiarzy.

W latach 2013–2014 Fundacja Dziedzictwa Kulturowego przeprowadziła na tym cmentarzu prace konserwatorskie czterech nagrobków. W 2013 roku był to, zaprojektowany przez znakomitego rzeźbiarza Antoniego Madeyskiego, Grób Artystów Polskich (Aleksandra Gierymskiego, Antoniego Madeyskiego, Wiktora Brodzkiego i Jadwigi Bohdanowicz). Kontynuując projekt w 2014 roku, poddano renowacji trzy kolejne nagrobki Polaków spoczywających na Campo Verano: Henryka Cieszkowskiego i Aleksandra Stankiewicza (malarzy polskich szczególnie aktywnych wśród przedstawicieli XIX-wiecznej rzymskiej kolonii artystycznej), Józefa Onufrego Antoniego Korzeniowskiego (powstańca listopadowego, kolekcjonera i społecznika) oraz, przestawiający wysoką wartość artystyczną, nagrobek kanonika laterańskiego ks. Ludwika Grabińskiego.

Zadanie realizował zespół pod kierunkiem dr hab. Janusza Smazy, w składzie: Krzysztof Jurków, Bartosz Markowski i Aleksandra Trochimowicz.

W 2013 roku to zadanie finansowane było dzięki środkom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznanych w ramach Programu „Dziedzictwo Kulturowe”, Priorytet: „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”, a w 2014 roku dzięki funduszom Ministra Spraw Zagranicznych przyznanych bezpośrednio Towarzystwu Tradycji Akademickiej (partnerowi Fundacji) w ramach Konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 roku”. Partnerem w realizacji projektu był Instytut Polski w Rzymie oraz Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie.