Aktualności

Zaproszenie na konferencję - Studenci i polityka 17.10.16

Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Towarzystwo Tradycji Akademickiej zapraszają do wzięcia udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „Studenci i polityka. Aktywność polityczna studentów na uczelniach euro... »

Inwentaryzacja polskich nagrobków na Łotwie - VI etap 16.08.16

Tradycyjnie już, w drugiej połowie lipca 2016 r. po raz szósty grupa współpracowaników Towarzystwa Tradycji Akademickiej oraz członków i sypatyków Korporacji Akademickiej "Welecja" realizowała projekt inwentaryzacji polskich g... »

Konferencja Naukowa - Od żartu do karceru. Studenckie występki i uniwersytecka sprawiedliwość w XIX-wiecznej Europie 10.02.16

Wdniach 19-20 listopada 2015 roku miała miejsce zorganizowana przez nas konferencja „Od żartu do karceru. Studenckie występki i uniwersytecka sprawiedliwość w XIX-wiecznej Europie”. W trakcie dwudniowych obrad z referatami ... »

Cmentarz Campo Verano w Rzymie 2013-2014

Ten zabytkowy rzymski cmentarz, założony w XIX wieku, jest miejscem pochówku wielu zasłużonych przedstawicieli kultury, nauki i polityki. Znaczącą grupę stanowią tu polscy artyści, duchowni, intelektualiści, powstańcy i żołnierze a także działacze emigracyjni. Wśród nich: malarz Aleksander Gierymski, rzeźbiarze: Teodor Rygier, Tomasz Oskar Sosnowski, Wiktor Brodzki i Antoni Madeyski, generał Stanisław Klicki, Karolina Lanckorońska – historyk sztuki i założycielka Polskiego Instytutu Historycznego w Rzymie. Campo Verano to także miejsce wybitnych realizacji artystycznych polskich rzeźbiarzy.

W latach 2013–2014 Fundacja Dziedzictwa Kulturowego przeprowadziła na tym cmentarzu prace konserwatorskie czterech nagrobków. W 2013 roku był to, zaprojektowany przez znakomitego rzeźbiarza Antoniego Madeyskiego, Grób Artystów Polskich (Aleksandra Gierymskiego, Antoniego Madeyskiego, Wiktora Brodzkiego i Jadwigi Bohdanowicz). Kontynuując projekt w 2014 roku, poddano renowacji trzy kolejne nagrobki Polaków spoczywających na Campo Verano: Henryka Cieszkowskiego i Aleksandra Stankiewicza (malarzy polskich szczególnie aktywnych wśród przedstawicieli XIX-wiecznej rzymskiej kolonii artystycznej), Józefa Onufrego Antoniego Korzeniowskiego (powstańca listopadowego, kolekcjonera i społecznika) oraz, przestawiający wysoką wartość artystyczną, nagrobek kanonika laterańskiego ks. Ludwika Grabińskiego.

Zadanie realizował zespół pod kierunkiem dr hab. Janusza Smazy, w składzie: Krzysztof Jurków, Bartosz Markowski i Aleksandra Trochimowicz.

W 2013 roku to zadanie finansowane było dzięki środkom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznanych w ramach Programu „Dziedzictwo Kulturowe”, Priorytet: „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”, a w 2014 roku dzięki funduszom Ministra Spraw Zagranicznych przyznanych bezpośrednio Towarzystwu Tradycji Akademickiej (partnerowi Fundacji) w ramach Konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 roku”. Partnerem w realizacji projektu był Instytut Polski w Rzymie oraz Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie.