Aktualności

Zakończenie prac w Kolegiacie pw. Św. Wawrzyńca w Żółkwi 2023. 23.11.23

W 400 lat po konsekracji Kolegiaty pw Świętego Wawrzyńca w Żółkwi zakończyliśmy kolejny etap prac konserwatorskich realizowanych przy tym obiekcie. Pracami został objęty zewnętrzny kamienny fryz od strony południowo wschodniej z... »

Cmentarz Łyczakowski we Lwowie - zamknięcie prac konserwatorskich 8.11.23

Towarzystwo Tradycji Akademickiej zakończyło tegoroczne prace na Łyczakowskim Cmentarzu we Lwowie.  W ramach projektu pn.  Prace restauratorsko-konserwatorskie i inwentaryzacyjne na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, Ukraina, etap... »

Zakończenie I etapu prac przy Kolumnie św. Rocha w Załoźcach 31.10.23

Kolumna św. Rocha w Załoźcach na Ukrainie. Prace konserwatorskie w 2023 r. W ramach tegorocznych prac przy obiekcie usunięto wtórną spoinę cementową z kawałkami piaskowca na którą osadzono figurę. Kolejnym etapem było zabezpiec... »

Cmentarz Campo Verano w Rzymie 2013-2014

Ten zabytkowy rzymski cmentarz, założony w XIX wieku, jest miejscem pochówku wielu zasłużonych przedstawicieli kultury, nauki i polityki. Znaczącą grupę stanowią tu polscy artyści, duchowni, intelektualiści, powstańcy i żołnierze a także działacze emigracyjni. Wśród nich: malarz Aleksander Gierymski, rzeźbiarze: Teodor Rygier, Tomasz Oskar Sosnowski, Wiktor Brodzki i Antoni Madeyski, generał Stanisław Klicki, Karolina Lanckorońska – historyk sztuki i założycielka Polskiego Instytutu Historycznego w Rzymie. Campo Verano to także miejsce wybitnych realizacji artystycznych polskich rzeźbiarzy.

W latach 2013–2014 Fundacja Dziedzictwa Kulturowego przeprowadziła na tym cmentarzu prace konserwatorskie czterech nagrobków. W 2013 roku był to, zaprojektowany przez znakomitego rzeźbiarza Antoniego Madeyskiego, Grób Artystów Polskich (Aleksandra Gierymskiego, Antoniego Madeyskiego, Wiktora Brodzkiego i Jadwigi Bohdanowicz). Kontynuując projekt w 2014 roku, poddano renowacji trzy kolejne nagrobki Polaków spoczywających na Campo Verano: Henryka Cieszkowskiego i Aleksandra Stankiewicza (malarzy polskich szczególnie aktywnych wśród przedstawicieli XIX-wiecznej rzymskiej kolonii artystycznej), Józefa Onufrego Antoniego Korzeniowskiego (powstańca listopadowego, kolekcjonera i społecznika) oraz, przestawiający wysoką wartość artystyczną, nagrobek kanonika laterańskiego ks. Ludwika Grabińskiego.

Zadanie realizował zespół pod kierunkiem dr hab. Janusza Smazy, w składzie: Krzysztof Jurków, Bartosz Markowski i Aleksandra Trochimowicz.

W 2013 roku to zadanie finansowane było dzięki środkom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznanych w ramach Programu „Dziedzictwo Kulturowe”, Priorytet: „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”, a w 2014 roku dzięki funduszom Ministra Spraw Zagranicznych przyznanych bezpośrednio Towarzystwu Tradycji Akademickiej (partnerowi Fundacji) w ramach Konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 roku”. Partnerem w realizacji projektu był Instytut Polski w Rzymie oraz Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie.