Aktualności

Prace na nekropoliach w Krzemieńcu 31.07.19

W dniach 14-21 lipca 2019 roku Towarzystwo Tradycji Akademickiej, Fundacja Dziedzictwa Kulturowego oraz XXVII L.O. im. Tadeusza Czackiego w Warszawie przeprowadziły projekt porządkowania zabytkowej nekropolii w Krzemieńcu. To już druga edycja... »

Zamykamy obchody 56. Komerszu Narodów Bałtyckich 1.07.19

Dziś zamykamy kilkudniowe obchody 56. Komerszu Narodów Bałtyckich, dziekujemy wszystkim za przybycie i wspaniałą zabawę. Odwiedziło nas przeszło dwustu korporantów z czterech krajów i czternastu ośrodków akademickich oraz przeszło tr... »

Rozpoczął się 56. Komersz Narodów Bałtyckich 29.06.19

Szanowni Państwo! Dziś rozpoczął się współorganizowany przez nas 56. Komersz Narodów Bałtyckich! Zapraszamy do uczestnictwa we wszystkich otwartych punktach programu, szczegóły programu na stronie:  www.bnk2019.eu . Do zobaczenia!

Inwentaryzacja Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie 2016 (Ukraina)

W 2016 roku Fundacja Dziedzictwa Kulturowego, wspólnie z Towarzystwem Tradycji Akademickiej kontynuowały projekt kompleksowej inwentaryzacji nagrobków na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie rozpoczęty w 2013 roku. Projekt od 2014 roku, z powodu postępującej degradacji zabytków, rozszerzony jest o przyspieszoną ewidencję polskich grobów powstałych przed 1945 roku .

 

Inwentaryzacja grobów w 2016 roku objęła kwatery 26-28 i 30-42, a jej efektem jest pozyskanie danych dotyczących 641 polskich grobów.

 

Przyspieszona ewidencja objęła kwatery 5-8, co pozwoliło na jej zakończenie. W latach 2014-2016 zaewidencjonowano łącznie około 6000 polskich grobów.

 

Efektem realizacji tego projektu będzie stworzenie dostępnej online bazy nagrobków na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

 

Zadanie ma charakter międzynarodowy, realizowane przez polsko-ukraińskie zespoły inwentaryzacyjne. Prace koordynowali ze strony polskiej: Anna Lewkowska, Jacek Lewkowski i Wojciech Walczak, a ze strony ukraińskiej dr Tatiana Kłymeniuk.

 

Zadanie realizowane było dzięki środkom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej przyznanych Towarzystwu Tradycji Akademickiej (partnerowi Fundacji) w ramach programu “Dziedzictwo Kulturowe”, priorytet: “Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”.