Aktualności

Zakończenie prac w Kolegiacie pw. Św. Wawrzyńca w Żółkwi 2023. 23.11.23

W 400 lat po konsekracji Kolegiaty pw Świętego Wawrzyńca w Żółkwi zakończyliśmy kolejny etap prac konserwatorskich realizowanych przy tym obiekcie. Pracami został objęty zewnętrzny kamienny fryz od strony południowo wschodniej z... »

Cmentarz Łyczakowski we Lwowie - zamknięcie prac konserwatorskich 8.11.23

Towarzystwo Tradycji Akademickiej zakończyło tegoroczne prace na Łyczakowskim Cmentarzu we Lwowie.  W ramach projektu pn.  Prace restauratorsko-konserwatorskie i inwentaryzacyjne na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, Ukraina, etap... »

Zakończenie I etapu prac przy Kolumnie św. Rocha w Załoźcach 31.10.23

Kolumna św. Rocha w Załoźcach na Ukrainie. Prace konserwatorskie w 2023 r. W ramach tegorocznych prac przy obiekcie usunięto wtórną spoinę cementową z kawałkami piaskowca na którą osadzono figurę. Kolejnym etapem było zabezpiec... »

Inwentaryzacja Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie 2016 (Ukraina)

W 2016 roku Fundacja Dziedzictwa Kulturowego, wspólnie z Towarzystwem Tradycji Akademickiej kontynuowały projekt kompleksowej inwentaryzacji nagrobków na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie rozpoczęty w 2013 roku. Projekt od 2014 roku, z powodu postępującej degradacji zabytków, rozszerzony jest o przyspieszoną ewidencję polskich grobów powstałych przed 1945 roku .

 

Inwentaryzacja grobów w 2016 roku objęła kwatery 26-28 i 30-42, a jej efektem jest pozyskanie danych dotyczących 641 polskich grobów.

 

Przyspieszona ewidencja objęła kwatery 5-8, co pozwoliło na jej zakończenie. W latach 2014-2016 zaewidencjonowano łącznie około 6000 polskich grobów.

 

Efektem realizacji tego projektu będzie stworzenie dostępnej online bazy nagrobków na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

 

Zadanie ma charakter międzynarodowy, realizowane przez polsko-ukraińskie zespoły inwentaryzacyjne. Prace koordynowali ze strony polskiej: Anna Lewkowska, Jacek Lewkowski i Wojciech Walczak, a ze strony ukraińskiej dr Tatiana Kłymeniuk.

 

Zadanie realizowane było dzięki środkom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej przyznanych Towarzystwu Tradycji Akademickiej (partnerowi Fundacji) w ramach programu “Dziedzictwo Kulturowe”, priorytet: “Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”.