Aktualności

Prace na nekropoliach w Krzemieńcu 31.07.19

W dniach 14-21 lipca 2019 roku Towarzystwo Tradycji Akademickiej, Fundacja Dziedzictwa Kulturowego oraz XXVII L.O. im. Tadeusza Czackiego w Warszawie przeprowadziły projekt porządkowania zabytkowej nekropolii w Krzemieńcu. To już druga edycja... »

Zamykamy obchody 56. Komerszu Narodów Bałtyckich 1.07.19

Dziś zamykamy kilkudniowe obchody 56. Komerszu Narodów Bałtyckich, dziekujemy wszystkim za przybycie i wspaniałą zabawę. Odwiedziło nas przeszło dwustu korporantów z czterech krajów i czternastu ośrodków akademickich oraz przeszło tr... »

Rozpoczął się 56. Komersz Narodów Bałtyckich 29.06.19

Szanowni Państwo! Dziś rozpoczął się współorganizowany przez nas 56. Komersz Narodów Bałtyckich! Zapraszamy do uczestnictwa we wszystkich otwartych punktach programu, szczegóły programu na stronie:  www.bnk2019.eu . Do zobaczenia!

Kwatera rodziny Platerów-Zyberków na cmentarzu w Patmali 2014 (Łotwa)

Kwatera rodziny Platerów-Zyberków na cmentarzu w Patmali jest jedną z najciekawszych (o ile nie najciekawszą) zachowanych nekropolii rodzinnych na terenie dawnych Inflant Polskich (Łatgalii). Nagrobki na cmentarzu wykonane są z granitu, piaskowca i żeliwa. Oprócz wartości artystycznej, zwłaszcza unikatowego zespołu nagrobków żeliwnych, cmentarz w Patmali ma duże znaczenie historyczne. Położony jest w pobliżu folwarku Liksna (Likszna), należącego do dóbr o tej samej nazwie, dawnej własności Platerów-Zyberków. W pałacu w Liksnie, niestety niezachowanym do naszych czasów, wychowała się Emilia Plater. Położony nieopodal cmentarz ma więc niezwykłe znaczenie dla miejscowych Polaków. Tam spoczywają bliscy krewni tej najsłynniejszej Polki związanej z Inflantami Polskimi – współczesną Łatgalią.

Stan zachowania nagrobków (uszkodzenia i przerdzewienia) wymagał podjęcia natychmiastowych prac restauratorsko-konserwatorskich. W 2014 roku poddano konserwacji zespół żeliwnych nagrobków: Leona Zyberka (lat 22, zm. 1843), Jadwigi Zyberkówny (lat 28, zm. 1840), Józefy z Zyberków Plater (lat 32, zm. 1842) i Fabiana Platera (lat 68, zm. 1882).

Zadanie realizował zespół pod kierunkiem Władysława Wekera.

Prace finansowane były dzięki środkom Ministra Spraw Zagranicznych przyznanych bezpośrednio Towarzystwu Tradycji Akademickiej (partnerowi Fundacji) w ramach Konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 roku”.