Aktualności

Zaproszenie na konferencję - Studenci i polityka 17.10.16

Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Towarzystwo Tradycji Akademickiej zapraszają do wzięcia udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „Studenci i polityka. Aktywność polityczna studentów na uczelniach euro... »

Inwentaryzacja polskich nagrobków na Łotwie - VI etap 16.08.16

Tradycyjnie już, w drugiej połowie lipca 2016 r. po raz szósty grupa współpracowaników Towarzystwa Tradycji Akademickiej oraz członków i sypatyków Korporacji Akademickiej "Welecja" realizowała projekt inwentaryzacji polskich g... »

Konferencja Naukowa - Od żartu do karceru. Studenckie występki i uniwersytecka sprawiedliwość w XIX-wiecznej Europie 10.02.16

Wdniach 19-20 listopada 2015 roku miała miejsce zorganizowana przez nas konferencja „Od żartu do karceru. Studenckie występki i uniwersytecka sprawiedliwość w XIX-wiecznej Europie”. W trakcie dwudniowych obrad z referatami ... »

Kwatera rodziny Platerów-Zyberków na cmentarzu w Patmali 2014 (Łotwa)

Kwatera rodziny Platerów-Zyberków na cmentarzu w Patmali jest jedną z najciekawszych (o ile nie najciekawszą) zachowanych nekropolii rodzinnych na terenie dawnych Inflant Polskich (Łatgalii). Nagrobki na cmentarzu wykonane są z granitu, piaskowca i żeliwa. Oprócz wartości artystycznej, zwłaszcza unikatowego zespołu nagrobków żeliwnych, cmentarz w Patmali ma duże znaczenie historyczne. Położony jest w pobliżu folwarku Liksna (Likszna), należącego do dóbr o tej samej nazwie, dawnej własności Platerów-Zyberków. W pałacu w Liksnie, niestety niezachowanym do naszych czasów, wychowała się Emilia Plater. Położony nieopodal cmentarz ma więc niezwykłe znaczenie dla miejscowych Polaków. Tam spoczywają bliscy krewni tej najsłynniejszej Polki związanej z Inflantami Polskimi – współczesną Łatgalią.

Stan zachowania nagrobków (uszkodzenia i przerdzewienia) wymagał podjęcia natychmiastowych prac restauratorsko-konserwatorskich. W 2014 roku poddano konserwacji zespół żeliwnych nagrobków: Leona Zyberka (lat 22, zm. 1843), Jadwigi Zyberkówny (lat 28, zm. 1840), Józefy z Zyberków Plater (lat 32, zm. 1842) i Fabiana Platera (lat 68, zm. 1882).

Zadanie realizował zespół pod kierunkiem Władysława Wekera.

Prace finansowane były dzięki środkom Ministra Spraw Zagranicznych przyznanych bezpośrednio Towarzystwu Tradycji Akademickiej (partnerowi Fundacji) w ramach Konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 roku”.