Aktualności

Zakończenie prac w Kolegiacie pw. Św. Wawrzyńca w Żółkwi 2023. 23.11.23

W 400 lat po konsekracji Kolegiaty pw Świętego Wawrzyńca w Żółkwi zakończyliśmy kolejny etap prac konserwatorskich realizowanych przy tym obiekcie. Pracami został objęty zewnętrzny kamienny fryz od strony południowo wschodniej z... »

Cmentarz Łyczakowski we Lwowie - zamknięcie prac konserwatorskich 8.11.23

Towarzystwo Tradycji Akademickiej zakończyło tegoroczne prace na Łyczakowskim Cmentarzu we Lwowie.  W ramach projektu pn.  Prace restauratorsko-konserwatorskie i inwentaryzacyjne na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, Ukraina, etap... »

Zakończenie I etapu prac przy Kolumnie św. Rocha w Załoźcach 31.10.23

Kolumna św. Rocha w Załoźcach na Ukrainie. Prace konserwatorskie w 2023 r. W ramach tegorocznych prac przy obiekcie usunięto wtórną spoinę cementową z kawałkami piaskowca na którą osadzono figurę. Kolejnym etapem było zabezpiec... »

Inwentaryzacja Cmentarza Łyczakowskiego

Od 2013 r. Towarzystwo Tradycji Akademickiej wspólnie z Fundacją Dziedzictwa Kulturowego prowadzą kompleksową inwentaryzację nagrobków na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

 

Pełna inwentaryzacja obejmuje rokrocznie 2-3 kwatery. Tworzone są karty zabytku dla każdego z istniejących obecnie nagrobków - rocznie około 1000. Jednocześnie z powodu postępującej degradacji nagrobków zabytkowych od 2014 r. prowadzona jest przyspieszona ewidencja nagrobków polskich sprzed 1945 r. Ewidencja objęła dotychczas ok. 1/4 powierzchni cmentarza.

 

Efektem działań w ramach zadania będzie stworzenie dostępnej on-line bazy nagrobków na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

 

Projekt ma charakter polsko-ukraiński. Prace koordynują ze strony polskiej: Anna Lewkowska, Jacek Lewkowski, Wojciech Walczak, a ze strony ukraińskiej dr Tatiana Kłymeniuk.

 

Zadanie finansowane było dzięki środkom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanych  Towarzystwu Tradycji Akademickiej w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą.

http://mkidn.gov.pl/media/_img/content/mkidn_01_cmyk.jpg