Aktualności

Zakończenie prac w Kolegiacie pw. Św. Wawrzyńca w Żółkwi 2023. 23.11.23

W 400 lat po konsekracji Kolegiaty pw Świętego Wawrzyńca w Żółkwi zakończyliśmy kolejny etap prac konserwatorskich realizowanych przy tym obiekcie. Pracami został objęty zewnętrzny kamienny fryz od strony południowo wschodniej z... »

Cmentarz Łyczakowski we Lwowie - zamknięcie prac konserwatorskich 8.11.23

Towarzystwo Tradycji Akademickiej zakończyło tegoroczne prace na Łyczakowskim Cmentarzu we Lwowie.  W ramach projektu pn.  Prace restauratorsko-konserwatorskie i inwentaryzacyjne na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, Ukraina, etap... »

Zakończenie I etapu prac przy Kolumnie św. Rocha w Załoźcach 31.10.23

Kolumna św. Rocha w Załoźcach na Ukrainie. Prace konserwatorskie w 2023 r. W ramach tegorocznych prac przy obiekcie usunięto wtórną spoinę cementową z kawałkami piaskowca na którą osadzono figurę. Kolejnym etapem było zabezpiec... »

O Towarzystwie Tradycji Akademickiej

Towarzystwo Tradycji Akademickiej powstało w 2007 r. i ma na celu prowadzenie badań historycznych nad dziejami polskich korporacji studenckich, promowaniem ich historii oraz dokumentowaniem działalności ich członków. Ponadto wspiera działalność istniejących w Polsce korporacji studenckich.

 

Od 2008 r. Towarzystwo prowadzi prace konserwatorsko-restauracyjne w dawnym karcerze studenckim dawnej Politechniki Ryskiej (obecnie budynek Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze) – jedynego śladu po polskiej obecności na Politechnice Ryskiej i jedynego karceru w którym znajdują się polskie inskrypcje naścienne.

 

W 2009 i 2010 r. członkowie i współpracownicy Towarzystwa przeprowadzili prace porządkowe na Cmentarzu Bazyliańskim w Krzemieńcu na Ukrainie, gdzie znajdują się liczne pochówki zasłużonych profesorów i wykładowców Liceum Krzemienieckiego. Prace porządkowe polegały na przygotowaniu terenu cmentarza do profesjonalnej restauracji grobowców, nagrobków i innych upamiętnień.

 

Od początku swojej działalności Towarzystwo prowadzi działalność wydawniczą, w ramach której ukazały się dotychczas Księgi Pamiątkowe Korporacji „Sarmatia” oraz Korporacji „Jagiellonia”, a także, powieści, których fabuła oparta jest na życiu studenckim korporantów: „Statyści” Mariana Manteuffla, „Gaudeamus” Wojciecha Baranowskiego oraz „Dwaj przyjaciele” Ferdynanda Hoesicka.

 

Towarzystwo jest także wydawcą czasopisma „Korporant Polski” – ukazującego się raz na semestr, pisma o charakterze popularnym poświęconego przeszłości i współczesności polskich korporacji studenckich. (do chwili obecnej ukazało się 7 numerów) oraz pisma naukowego „Historia Academica. Studia i materiały”, poświęconemu historii polskich korporacji studenckich i ich członków. (do chwili obecnej ukazały się 2 zeszyty)

 

Od 2008 r. trwają pracę badawcze, których wynikiem ma być Słownik Biograficzny Korporantów Polskich.

 

W 2011 r. Towarzystwo Tradycji Akademickiej, wspólnie z Korporacją Arkonia, było współorganizatorem 48. Komerszu Narodów Bałtyckich, który po raz pierwszy odbywał się w Polsce.