Aktualności

Prace na nekropoliach w Krzemieńcu 31.07.19

W dniach 14-21 lipca 2019 roku Towarzystwo Tradycji Akademickiej, Fundacja Dziedzictwa Kulturowego oraz XXVII L.O. im. Tadeusza Czackiego w Warszawie przeprowadziły projekt porządkowania zabytkowej nekropolii w Krzemieńcu. To już druga edycja... »

Zamykamy obchody 56. Komerszu Narodów Bałtyckich 1.07.19

Dziś zamykamy kilkudniowe obchody 56. Komerszu Narodów Bałtyckich, dziekujemy wszystkim za przybycie i wspaniałą zabawę. Odwiedziło nas przeszło dwustu korporantów z czterech krajów i czternastu ośrodków akademickich oraz przeszło tr... »

Rozpoczął się 56. Komersz Narodów Bałtyckich 29.06.19

Szanowni Państwo! Dziś rozpoczął się współorganizowany przez nas 56. Komersz Narodów Bałtyckich! Zapraszamy do uczestnictwa we wszystkich otwartych punktach programu, szczegóły programu na stronie:  www.bnk2019.eu . Do zobaczenia!

O Towarzystwie Tradycji Akademickiej

Towarzystwo Tradycji Akademickiej powstało w 2007 r. i ma na celu prowadzenie badań historycznych nad dziejami polskich korporacji studenckich, promowaniem ich historii oraz dokumentowaniem działalności ich członków. Ponadto wspiera działalność istniejących w Polsce korporacji studenckich.

 

Od 2008 r. Towarzystwo prowadzi prace konserwatorsko-restauracyjne w dawnym karcerze studenckim dawnej Politechniki Ryskiej (obecnie budynek Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze) – jedynego śladu po polskiej obecności na Politechnice Ryskiej i jedynego karceru w którym znajdują się polskie inskrypcje naścienne.

 

W 2009 i 2010 r. członkowie i współpracownicy Towarzystwa przeprowadzili prace porządkowe na Cmentarzu Bazyliańskim w Krzemieńcu na Ukrainie, gdzie znajdują się liczne pochówki zasłużonych profesorów i wykładowców Liceum Krzemienieckiego. Prace porządkowe polegały na przygotowaniu terenu cmentarza do profesjonalnej restauracji grobowców, nagrobków i innych upamiętnień.

 

Od początku swojej działalności Towarzystwo prowadzi działalność wydawniczą, w ramach której ukazały się dotychczas Księgi Pamiątkowe Korporacji „Sarmatia” oraz Korporacji „Jagiellonia”, a także, powieści, których fabuła oparta jest na życiu studenckim korporantów: „Statyści” Mariana Manteuffla, „Gaudeamus” Wojciecha Baranowskiego oraz „Dwaj przyjaciele” Ferdynanda Hoesicka.

 

Towarzystwo jest także wydawcą czasopisma „Korporant Polski” – ukazującego się raz na semestr, pisma o charakterze popularnym poświęconego przeszłości i współczesności polskich korporacji studenckich. (do chwili obecnej ukazało się 7 numerów) oraz pisma naukowego „Historia Academica. Studia i materiały”, poświęconemu historii polskich korporacji studenckich i ich członków. (do chwili obecnej ukazały się 2 zeszyty)

 

Od 2008 r. trwają pracę badawcze, których wynikiem ma być Słownik Biograficzny Korporantów Polskich.

 

W 2011 r. Towarzystwo Tradycji Akademickiej, wspólnie z Korporacją Arkonia, było współorganizatorem 48. Komerszu Narodów Bałtyckich, który po raz pierwszy odbywał się w Polsce.