Aktualności

Zakończenie prac w Kolegiacie pw. Św. Wawrzyńca w Żółkwi 2023. 23.11.23

W 400 lat po konsekracji Kolegiaty pw Świętego Wawrzyńca w Żółkwi zakończyliśmy kolejny etap prac konserwatorskich realizowanych przy tym obiekcie. Pracami został objęty zewnętrzny kamienny fryz od strony południowo wschodniej z... »

Cmentarz Łyczakowski we Lwowie - zamknięcie prac konserwatorskich 8.11.23

Towarzystwo Tradycji Akademickiej zakończyło tegoroczne prace na Łyczakowskim Cmentarzu we Lwowie.  W ramach projektu pn.  Prace restauratorsko-konserwatorskie i inwentaryzacyjne na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, Ukraina, etap... »

Zakończenie I etapu prac przy Kolumnie św. Rocha w Załoźcach 31.10.23

Kolumna św. Rocha w Załoźcach na Ukrainie. Prace konserwatorskie w 2023 r. W ramach tegorocznych prac przy obiekcie usunięto wtórną spoinę cementową z kawałkami piaskowca na którą osadzono figurę. Kolejnym etapem było zabezpiec... »

Prace konserwatorsko-restauratorskie przy nagrobkach zasłużonych Polaków we Francji

Zadanie obejmowało konserwację z elementami rekonstrukcji przy pomniku nagrobnym działacza Sejmu Czteroletniego i powstania kościuszkowskiego, ministra spraw wewnętrznych Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego Tadeusza Mostowskiego w Paryżu oraz prace rekonstrukcyjne krzyża z nagrobka dr. Michała Żyromskiego, lekarza, uczestnika walk w wojnie o niepodległość Polski 1830-1831 pochowanego w La Grand-Combe.

 

Dr Michał Żyromski.

Urodzony w 1809 r. na Litwie, studiował na Uniwersytecie Wileńskim, walczył w wojnie o niepodległość Polski 1830-1831, uchodźca polityczny we Francji, absolwent Montpellier University - doktor najpierw w Ledignan, a następnie od 1854 r. w La Grand-Combe, jako lekarz wielu polskich górników w ramach Compagnie des Mines. Żonaty z Jeanne Arbousset, siostrzenicą Jean-Baptiste Dumasa, słynnego chemika i polityka. Mieli czworo dzieci, wychowanych po śmierci rodziców w sierocińcu w Bessèges. Dr Zyromski zmarł w 1869 roku i został pochowany na cmentarzu La Grand-Combe.

 

Tadeusz Antoni Mostowski

(1766-1842) był działaczem Sejmu Czteroletniego i powstania kościuszkowskiego, ministrem spraw wewnętrznych Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, krytykiem literackim i wydawcą. Jeden z najlepszych mówców sejmowych, ruchliwy działacz polityczny, energiczny i pomysłowy minister, świetny administrator, był jednym z wybitniejszych przedstawicieli pokolenia oświeconych.

 

Zadanie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.