Aktualności

Prace na nekropoliach w Krzemieńcu 31.07.19

W dniach 14-21 lipca 2019 roku Towarzystwo Tradycji Akademickiej, Fundacja Dziedzictwa Kulturowego oraz XXVII L.O. im. Tadeusza Czackiego w Warszawie przeprowadziły projekt porządkowania zabytkowej nekropolii w Krzemieńcu. To już druga edycja... »

Zamykamy obchody 56. Komerszu Narodów Bałtyckich 1.07.19

Dziś zamykamy kilkudniowe obchody 56. Komerszu Narodów Bałtyckich, dziekujemy wszystkim za przybycie i wspaniałą zabawę. Odwiedziło nas przeszło dwustu korporantów z czterech krajów i czternastu ośrodków akademickich oraz przeszło tr... »

Rozpoczął się 56. Komersz Narodów Bałtyckich 29.06.19

Szanowni Państwo! Dziś rozpoczął się współorganizowany przez nas 56. Komersz Narodów Bałtyckich! Zapraszamy do uczestnictwa we wszystkich otwartych punktach programu, szczegóły programu na stronie:  www.bnk2019.eu . Do zobaczenia!

Kościół podominikański pod wezwaniem św.Mikołaja Biskupa w Kamieńcu Podolskim 2017 (Ukraina)

Barokowy zespół klasztorny OO. Dominikanów, którego integralną częścią jest kościół p.w. św. Mikołaja Biskupa w Kamieńcu Podolskim powstał na początku XVII w. Odbudowywany i przebudowywany był kilkakrotnie po działaniach wojennych i pożarach w XVII i XVIII wieku. Podczas oblężenia Podola w 2 połowie XVII w. przez Turków świątynia pełniła funkcję meczetu. W wyniku kasaty zakonu w 1843 r. stał się kościołem parafialnym. Po II wojnie światowej został odebrany wiernym i zamieniony na archiwum i areszt NKWD. Degradacji oryginalnej struktury, zachowanego wystroju
malarskiego i wyposażenia dopełnił pożar w 1993 r. W latach 90. XX w. świątynię zwrócono wiernym, a od 1998 r. remontowany jest staraniem OO. Paulinów pełniących w nim posługę duszpasterską.

Od 2012 r. Fundacja Dziedzictwa Kulturowego realizuje wieloletnie prace konserwatorskie w kamienieckiej świątyni. I etap prac w 2012 r. prowadzony był we współpracy z Towarzystwem Tradycji Akademickiej.

 

W 2017 r. Fundacja Dziedzictwa Kulturowego realizuje kolejny etap prac konserwatorskich polegających na reintegracji wystroju kaplicy św. Dominika, restauracji dekoracji malarskiej kopuły w kaplicy Chrystusa Ukrzyżowanego, konserwacji dolnej części portalu prowadzącego do kaplicy Matki Boskiej Różańcowej oraz restauracji tynków oraz dekoracji sztukatorskich w arkadach łączących nawę główną z nawą północną.

 

Prace prowadzone są przez trzy zespoły konserwatorskie pod kierunkiem: dr Ewy Święckiej w kaplicy św. Dominika, Anny Kudzi przy tynkach oraz sztukateriach, dr Marii Podkowińskiej-Lulkiewicz w kaplicy Chrystusa Ukrzyżowanego oraz w arkadach łączących nawę główną z północną.

 

 

 

Fundacja Dziedzictwa Kulturowego realizuje zadanie dzięki środkom Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przyznanych w ramach  zlecenia zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r., a także dzięki środkom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanym Fundacji Dziedzictwa Kulturowego w ramach  Programu "Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą".