Aktualności

Zakończenie prac w Kolegiacie pw. Św. Wawrzyńca w Żółkwi 2023. 23.11.23

W 400 lat po konsekracji Kolegiaty pw Świętego Wawrzyńca w Żółkwi zakończyliśmy kolejny etap prac konserwatorskich realizowanych przy tym obiekcie. Pracami został objęty zewnętrzny kamienny fryz od strony południowo wschodniej z... »

Cmentarz Łyczakowski we Lwowie - zamknięcie prac konserwatorskich 8.11.23

Towarzystwo Tradycji Akademickiej zakończyło tegoroczne prace na Łyczakowskim Cmentarzu we Lwowie.  W ramach projektu pn.  Prace restauratorsko-konserwatorskie i inwentaryzacyjne na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, Ukraina, etap... »

Zakończenie I etapu prac przy Kolumnie św. Rocha w Załoźcach 31.10.23

Kolumna św. Rocha w Załoźcach na Ukrainie. Prace konserwatorskie w 2023 r. W ramach tegorocznych prac przy obiekcie usunięto wtórną spoinę cementową z kawałkami piaskowca na którą osadzono figurę. Kolejnym etapem było zabezpiec... »

Fara Witoldowa w Nowogródku 2013 (Białoruś)

Barokowy kościół farny pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego wybudowany został w latach 1719–23 na miejscu wcześniejszej świątyni ufundowanej przez Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda pod koniec XIV wieku. Świątynia jest jednonawowa i posiada półkoliście zamknięte prezbiterium. Fasadę, zwieńczoną trójkątnym szczytem, flankują dwie niskie, czworoboczne wieże. W nawie kościoła zachowały się sklepienia kolebkowe, a w kaplicach – gotyckie sklepienia żebrowe.

Dnia 12 lutego 1799 roku w farze nowogródzkiej został ochrzczony Adam Mickiewicz. O tym fakcie przypomina pamiątkowa tablica. Fara znacznie ucierpiała podczas kampanii napoleońskiej, kiedy to Francuzi urządzili w niej magazyn. Świątynia z czasem coraz bardziej niszczała, a władze rosyjskie nie wydawały pozwolenia na remont. Zmiany nastąpiły dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Niestety po II wojnie światowej kościół został ponownie pozbawiony właściwej opieki.

Fundacja Dziedzictwa Kulturowego w 2013 roku uczestniczyła w ostatnim etapie renowacji elewacji fary. Zadanie realizowane było wcześniej przez Towarzystwo Tradycji Akademickiej, a rozpoczął je Oddział Warszawski Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

Prace prowadził zespół pod kierunkiem Kazimierza Patejuka.

Zadanie finansowane było dzięki środkom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanych Fundacji w ramach Programu „Dziedzictwo Kulturowe”, Priorytet: „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”.