Aktualności

Zakończenie prac w Kolegiacie pw. Św. Wawrzyńca w Żółkwi 2023. 23.11.23

W 400 lat po konsekracji Kolegiaty pw Świętego Wawrzyńca w Żółkwi zakończyliśmy kolejny etap prac konserwatorskich realizowanych przy tym obiekcie. Pracami został objęty zewnętrzny kamienny fryz od strony południowo wschodniej z... »

Cmentarz Łyczakowski we Lwowie - zamknięcie prac konserwatorskich 8.11.23

Towarzystwo Tradycji Akademickiej zakończyło tegoroczne prace na Łyczakowskim Cmentarzu we Lwowie.  W ramach projektu pn.  Prace restauratorsko-konserwatorskie i inwentaryzacyjne na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, Ukraina, etap... »

Zakończenie I etapu prac przy Kolumnie św. Rocha w Załoźcach 31.10.23

Kolumna św. Rocha w Załoźcach na Ukrainie. Prace konserwatorskie w 2023 r. W ramach tegorocznych prac przy obiekcie usunięto wtórną spoinę cementową z kawałkami piaskowca na którą osadzono figurę. Kolejnym etapem było zabezpiec... »

Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Przydrujsku 2014 (Łotwa)

Kościół w Przydrujsku (łot. Piedruja) został zbudowany w latach 1759–1774 dzięki fundacji kanonika wileńskiego Karola Karpia. Być może powstał według projektu architekta Antonia Paracco, budowniczego pobliskich kościołów w Drui i Krasławiu. W kościele tym zachował się ołtarz główny z XVIII wieku – unikalny na Łotwie przykład malarstwa iluzjonistycznego wykorzystanego jako kompozycja ołtarza głównego.

W 2014 roku przeprowadzono kompleksowe prace badawcze malowideł ściennych w kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Zbadano nie tylko częściowo widoczne iluzjonistyczne malarstwo w prezbiterium, ale wykonano również odkrywki w obrębie całej świątyni. Przeprowadzona analiza porównawcza z dużym prawdopodobieństwem wskazuje, że autorem dekoracji malarskiej w ołtarzu głównym, liczącej około 65 m2 powierzchni, był Filippo Castaldi, malarz związany z rodem Platerów, autor m.in. fresków z kościoła św. Ludwika w Krasławiu. W kolejnych latach planowana jest pełna konserwacja malowideł.

 

W 2016 roku wykonano II etap prac konserwatorskich polegający na uzupełnieniu kolorystycznym ubytków polichromii oraz złoceń w górnej części ołtarza. Ponadto przeprowadzono konserwację obrazu oraz ramy.

Prace badawcze wykonał zespół konserwatorów pod kierunkiem Tomasza Dziurawca.

Zadanie realizowane było dzięki środkom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanych Towarzystwu Tradycji Akademickiej (partnerowi Fundacji) w ramach Programu „Dziedzictwo Kulturowe”, Priorytet: „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”.