Aktualności

Zakończenie prac w Kolegiacie pw. Św. Wawrzyńca w Żółkwi 2023. 23.11.23

W 400 lat po konsekracji Kolegiaty pw Świętego Wawrzyńca w Żółkwi zakończyliśmy kolejny etap prac konserwatorskich realizowanych przy tym obiekcie. Pracami został objęty zewnętrzny kamienny fryz od strony południowo wschodniej z... »

Cmentarz Łyczakowski we Lwowie - zamknięcie prac konserwatorskich 8.11.23

Towarzystwo Tradycji Akademickiej zakończyło tegoroczne prace na Łyczakowskim Cmentarzu we Lwowie.  W ramach projektu pn.  Prace restauratorsko-konserwatorskie i inwentaryzacyjne na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, Ukraina, etap... »

Zakończenie I etapu prac przy Kolumnie św. Rocha w Załoźcach 31.10.23

Kolumna św. Rocha w Załoźcach na Ukrainie. Prace konserwatorskie w 2023 r. W ramach tegorocznych prac przy obiekcie usunięto wtórną spoinę cementową z kawałkami piaskowca na którą osadzono figurę. Kolejnym etapem było zabezpiec... »

Digitalizacja kart inwentaryzacyjnych nagrobków sprzed 1945 roku na Inflantach Polskich z aplikacją webową

W 2019 roku udało się rozpocząć digitalizację kart inwentaryzacyjnych nagrobków sprzed 1945 roku na Inflantach Polskich z aplikacją webową. Zadanie zakładało wprowadzenie do bazy 50 rekordów na podstawie istniejących kart w wersji papierowej oraz zdjęć - wyniku projektu inwentaryzacji polskich nagrobków na Łotwie ( na terenie dawnych Inflant Polskich) - należących do Towarzystwa Tradycji akademickiej. Jednocześnie projekt zakładał nadanie obiektom  (cmentarzom), kart informacji o położeniu przestrzennym.

Zinwentaryzowanych zostało 50 kart nagrobków pochodzących z 4 cmentarzy:

- Cegeļņas kapi

- Pasienes kapi

- Zobolocku kapi

- Grivkas kapi

Baza dostępna jest na stronie www.cmentarzenalotwie.pl .

 

Zadanie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.