Aktualności

Prace na nekropoliach w Krzemieńcu 31.07.19

W dniach 14-21 lipca 2019 roku Towarzystwo Tradycji Akademickiej, Fundacja Dziedzictwa Kulturowego oraz XXVII L.O. im. Tadeusza Czackiego w Warszawie przeprowadziły projekt porządkowania zabytkowej nekropolii w Krzemieńcu. To już druga edycja... »

Zamykamy obchody 56. Komerszu Narodów Bałtyckich 1.07.19

Dziś zamykamy kilkudniowe obchody 56. Komerszu Narodów Bałtyckich, dziekujemy wszystkim za przybycie i wspaniałą zabawę. Odwiedziło nas przeszło dwustu korporantów z czterech krajów i czternastu ośrodków akademickich oraz przeszło tr... »

Rozpoczął się 56. Komersz Narodów Bałtyckich 29.06.19

Szanowni Państwo! Dziś rozpoczął się współorganizowany przez nas 56. Komersz Narodów Bałtyckich! Zapraszamy do uczestnictwa we wszystkich otwartych punktach programu, szczegóły programu na stronie:  www.bnk2019.eu . Do zobaczenia!

Digitalizacja kart inwentaryzacyjnych nagrobków sprzed 1945 roku na Inflantach Polskich z aplikacją webową

W 2019 roku udało się rozpocząć digitalizację kart inwentaryzacyjnych nagrobków sprzed 1945 roku na Inflantach Polskich z aplikacją webową. Zadanie zakładało wprowadzenie do bazy 50 rekordów na podstawie istniejących kart w wersji papierowej oraz zdjęć - wyniku projektu inwentaryzacji polskich nagrobków na Łotwie ( na terenie dawnych Inflant Polskich) - należących do Towarzystwa Tradycji akademickiej. Jednocześnie projekt zakładał nadanie obiektom  (cmentarzom), kart informacji o położeniu przestrzennym.

Zinwentaryzowanych zostało 50 kart nagrobków pochodzących z 4 cmentarzy:

- Cegeļņas kapi

- Pasienes kapi

- Zobolocku kapi

- Grivkas kapi

Baza dostępna jest na stronie www.cmentarzenalotwie.pl .

 

Zadanie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.