Aktualności

Prace na nekropoliach w Krzemieńcu 31.07.19

W dniach 14-21 lipca 2019 roku Towarzystwo Tradycji Akademickiej, Fundacja Dziedzictwa Kulturowego oraz XXVII L.O. im. Tadeusza Czackiego w Warszawie przeprowadziły projekt porządkowania zabytkowej nekropolii w Krzemieńcu. To już druga edycja... »

Zamykamy obchody 56. Komerszu Narodów Bałtyckich 1.07.19

Dziś zamykamy kilkudniowe obchody 56. Komerszu Narodów Bałtyckich, dziekujemy wszystkim za przybycie i wspaniałą zabawę. Odwiedziło nas przeszło dwustu korporantów z czterech krajów i czternastu ośrodków akademickich oraz przeszło tr... »

Rozpoczął się 56. Komersz Narodów Bałtyckich 29.06.19

Szanowni Państwo! Dziś rozpoczął się współorganizowany przez nas 56. Komersz Narodów Bałtyckich! Zapraszamy do uczestnictwa we wszystkich otwartych punktach programu, szczegóły programu na stronie:  www.bnk2019.eu . Do zobaczenia!

Inwentaryzacja nagrobków na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie 2014 (Ukraina)

Od 2013 roku Fundacja Dziedzictwa Kulturowego wspólnie z Towarzystwem Tradycji Akademickiej prowadzą kompleksową inwentaryzację nagrobków na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

Pełna inwentaryzacja obejmuje corocznie 2–3 kwatery. Tworzone są karty zabytku dla każdego z istniejących obecnie nagrobków – rocznie około 1000. Jednocześnie z powodu postępującej degradacji nagrobków zabytkowych, od 2014 roku prowadzona jest przyspieszona ewidencja nagrobków polskich sprzed 1945 roku. Ewidencja objęła dotychczas około ¼ powierzchni cmentarza.

Efektem działań w ramach tego projektu będzie stworzenie dostępnej online bazy nagrobków na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

Zadanie ma charakter międzynarodowy, polsko-ukraiński. Prace koordynują ze strony polskiej: Anna Lewkowska, Jacek Lewkowski i Wojciech Walczak, a ze strony ukraińskiej dr Tatiana Kłymeniuk.

Zadanie finansowane było dzięki środkom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanych Towarzystwu Tradycji Akademickiej (partnerowi Fundacji) w ramach Programu „Dziedzictwo Kulturowe”, Priorytet: „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”.