Aktualności

Zakończenie prac w Kolegiacie pw. Św. Wawrzyńca w Żółkwi 2023. 23.11.23

W 400 lat po konsekracji Kolegiaty pw Świętego Wawrzyńca w Żółkwi zakończyliśmy kolejny etap prac konserwatorskich realizowanych przy tym obiekcie. Pracami został objęty zewnętrzny kamienny fryz od strony południowo wschodniej z... »

Cmentarz Łyczakowski we Lwowie - zamknięcie prac konserwatorskich 8.11.23

Towarzystwo Tradycji Akademickiej zakończyło tegoroczne prace na Łyczakowskim Cmentarzu we Lwowie.  W ramach projektu pn.  Prace restauratorsko-konserwatorskie i inwentaryzacyjne na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, Ukraina, etap... »

Zakończenie I etapu prac przy Kolumnie św. Rocha w Załoźcach 31.10.23

Kolumna św. Rocha w Załoźcach na Ukrainie. Prace konserwatorskie w 2023 r. W ramach tegorocznych prac przy obiekcie usunięto wtórną spoinę cementową z kawałkami piaskowca na którą osadzono figurę. Kolejnym etapem było zabezpiec... »

O piśmie

Korporant Polski. Pismo polskich korporantów" jest pismem popularnym wydawanym na potrzeby środowiska korporacji studenckich w Polsce". Pismo zajmuje się popularyzowaniem tradycji i historii ruchu korporacyjnego oraz dokumentowaniem działalności korporacji studenckich w Polsce.

 

Oprócz zamieszczanych w każdym numerze sprawozdań z działalności poszczególnych stowarzyszeń oraz ich aktualnych składów władz, w piśmie zamieszczane są relacje z ważniejszych wydarzeń korporacyjnych. Na jego łamach toczą się także dyskusje na tematy aktualnie nurtujące korporantów w Polsce. Stałym elementem są przedruki artykułów z przedwojennych wydawnictw korporacyjnych. Na szczególną uwagę zasługuje stały felieton Szymona Łajszczaka pt. "Postępowanie honorowe dla opornych", który jest próbą popularyzacji podstaw postępowania honorowego.

 

Wszelkie osoby zainteresowane otrzymywaniem pisma lub współpracą z redakcją proszone są o kontakt pod adresem e-mail: korporant@korporant.pl