Aktualności

Zakończenie prac w Kolegiacie pw. Św. Wawrzyńca w Żółkwi 2023. 23.11.23

W 400 lat po konsekracji Kolegiaty pw Świętego Wawrzyńca w Żółkwi zakończyliśmy kolejny etap prac konserwatorskich realizowanych przy tym obiekcie. Pracami został objęty zewnętrzny kamienny fryz od strony południowo wschodniej z... »

Cmentarz Łyczakowski we Lwowie - zamknięcie prac konserwatorskich 8.11.23

Towarzystwo Tradycji Akademickiej zakończyło tegoroczne prace na Łyczakowskim Cmentarzu we Lwowie.  W ramach projektu pn.  Prace restauratorsko-konserwatorskie i inwentaryzacyjne na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, Ukraina, etap... »

Zakończenie I etapu prac przy Kolumnie św. Rocha w Załoźcach 31.10.23

Kolumna św. Rocha w Załoźcach na Ukrainie. Prace konserwatorskie w 2023 r. W ramach tegorocznych prac przy obiekcie usunięto wtórną spoinę cementową z kawałkami piaskowca na którą osadzono figurę. Kolejnym etapem było zabezpiec... »

Inwentaryzacja nagrobków na Cmentarzu Łyczakowskim

Od 2013 roku Fundacja Dziedzictwa Kulturowego wspólnie z Towarzystwem Tradycji Akademickiej współpracuje przy programie inwentaryzacji nagrobków na jednym z najcenniejszych polskich cmentarzy - lwowskim Łyczakowie.

 

Projekt jest kontynuacją prowadzonej inwentaryzacji nagrobków różnych wyznań na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie we współpracy z Instytutem Architektury Politechniki Lwowskiej. Wynikiem inwentaryzacji jest baza danych w specjalnie do tego celu napisanym programie Kmem, gromadząca pojedyncze rekordy odpowiadające poszczególnym obiektom. Program generuje karty zabytków sepulkralnych w formacie pdf i pozwala na przeszukiwanie bazy danych według wielu kryteriów, dając możliwość drukowania pojedynczych kart lub całych ich zbiorów.

 

W roku 2015 dokonano pełnej inwentaryzacji nagrobków polskich i ukraińskich na kwaterach Nr 22, 23, 24, 25.

W wersji skróconej ewidencja kwater objęła Nr 46, 44, 43, 36, 37, 38, 39, 41, 40, 45, 66, 65, 82, 83, 85.

 

Zadanie realizowane było ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanych w ramach Programu "Dziedzictwo Kulturowe" Priorytet "Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą".

 

Dzięki współpracy z Radą Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, Fundacja przeprowadziła także konserwację dwóch dodatkowych nagrobków na Cmentarzu Łyczkowskim we Lwowie.

To nagrobki żołnierzy Tadeusza Kościuszki: Antoniego Pióreckiego i Franciszka Zaremby.