Aktualności

56. Komersz Narodów Bałtyckich 15.03.19

Towarzystwo Tradycji Akademickiej i Korporacja Akademicka Welecja zorganizują wspólnie 56. Komersz Narodów Bałtyckich. Ten zjazd studentów zrzeszonych w korporacjach akademickich z Łotwy, Estonii, Niemiec i Polski, będzie miał miejsce w W... »

Restauracja nagrobka Hipolita Klimaszewskiego w Bagnols-sur-Ceze 2.01.19

Rozpoczęte w roku 2018 zostały prace konserwatorskie polegające na konsolidacji i wzmocnieniu struktury kamieni, chroniąca detale pomnika przed całkowitą dezintegracją, zostały zakończone sukcesem. Przeprowadzono również prace zabezpie... »

Zakończenie prac w kościele pw. św. Stanisława w Dourges 15.03.18

W roku 2017 konserwacji poddana została powojenna drewniana ambona w kościele Św. Stanisława, część ołtarza „Kapliczka Bożego Narodzenia” wykonanego w stylu art déco przez Jana Szczepkowskiego, który został nagrodzony... »

Renowacja Kościoła Serca Pana Jezusa w Kutach 2018 (Ukraina)

Usytuowany w centrum miasta, na wschód od rynku kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusa w Kutach został wybudowany w latach 1896-1898, staraniem ks. Jana Smagowicza, według projektu przygotowanego przez Łukasza Juliana Bodaszewskiego ze Lwowa – ucznia Juliana Zachariewicza. Wnętrze ozdobione w 1909 r. olejnymi malowidłami wykonanymi przez Adolfa Orzechowskiego z Kołomyi i Wacława Jakuba Jeziorkę z Bochni. Malowidła ścienne nawiązują do tradycji baroku, z iluzjonistycznymi podziałami architektonicznymi oraz scenami figuralnymi na sklepieniach, m.in. Wniebowzięcie Najświętszej Panny Marii, Bł. Jakub Strzemię adorujący Najświętszy Sakrament i obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem – umieszczonymi w ozdobnych obramieniach. Powstanie malowidła w Kutach wiąże się z szerzeniem kultu bł. Jakuba, zainicjowanym przez abpa Józefa Bilczewskiego na terenie archidiecezji lwowskiej.

 

W czasie II wojny światowej kościół został uszkodzony i zdewastowany,następnie zamieniony na magazyn opakowań szklanych. W latach 90. XX wieku zwrócono go katolikom i remontowano. Pierwsze prace polegały na zabezpieczeniu budynku, wykonaniu pokrycia dachowego, otynkowaniu zewnętrznych ścian oraz wymianie zdegradowanych partii tynku we wnątrz kościoła.Prace konserwatorskie przy malowidłach rozpoczęły się w 1997 r., a w 2001 r. zostały przerwane z powodu braku środków. 

 

W 2014 roku Towarzystwo Tradycji Akademickiej wspólnie z Fundacją Dziedzictwa Kulturowego podjęła się dokończenia przerwanych przed laty prac. 

 

W roku 2018 zadanie obejmuje prace konserwatorsko-rekonstrukcyjne na powierzchni sklepień i ścian kruchty.
Zadanie realizuje zespół pod kierunkiem Kazimierza Patejuka.

 

Zadanie realizowane przez Towarzystwo Tradycji Akademickiej dzięki środkom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanym Fundacji Dziedzictwa Kulturowego w ramach Programu "Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą".