Aktualności

Prace na nekropoliach w Krzemieńcu 31.07.19

W dniach 14-21 lipca 2019 roku Towarzystwo Tradycji Akademickiej, Fundacja Dziedzictwa Kulturowego oraz XXVII L.O. im. Tadeusza Czackiego w Warszawie przeprowadziły projekt porządkowania zabytkowej nekropolii w Krzemieńcu. To już druga edycja... »

Zamykamy obchody 56. Komerszu Narodów Bałtyckich 1.07.19

Dziś zamykamy kilkudniowe obchody 56. Komerszu Narodów Bałtyckich, dziekujemy wszystkim za przybycie i wspaniałą zabawę. Odwiedziło nas przeszło dwustu korporantów z czterech krajów i czternastu ośrodków akademickich oraz przeszło tr... »

Rozpoczął się 56. Komersz Narodów Bałtyckich 29.06.19

Szanowni Państwo! Dziś rozpoczął się współorganizowany przez nas 56. Komersz Narodów Bałtyckich! Zapraszamy do uczestnictwa we wszystkich otwartych punktach programu, szczegóły programu na stronie:  www.bnk2019.eu . Do zobaczenia!

Renowacja Kościoła Serca Pana Jezusa w Kutach 2018 (Ukraina)

Usytuowany w centrum miasta, na wschód od rynku kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusa w Kutach został wybudowany w latach 1896-1898, staraniem ks. Jana Smagowicza, według projektu przygotowanego przez Łukasza Juliana Bodaszewskiego ze Lwowa – ucznia Juliana Zachariewicza. Wnętrze ozdobione w 1909 r. olejnymi malowidłami wykonanymi przez Adolfa Orzechowskiego z Kołomyi i Wacława Jakuba Jeziorkę z Bochni. Malowidła ścienne nawiązują do tradycji baroku, z iluzjonistycznymi podziałami architektonicznymi oraz scenami figuralnymi na sklepieniach, m.in. Wniebowzięcie Najświętszej Panny Marii, Bł. Jakub Strzemię adorujący Najświętszy Sakrament i obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem – umieszczonymi w ozdobnych obramieniach. Powstanie malowidła w Kutach wiąże się z szerzeniem kultu bł. Jakuba, zainicjowanym przez abpa Józefa Bilczewskiego na terenie archidiecezji lwowskiej.

 

W czasie II wojny światowej kościół został uszkodzony i zdewastowany,następnie zamieniony na magazyn opakowań szklanych. W latach 90. XX wieku zwrócono go katolikom i remontowano. Pierwsze prace polegały na zabezpieczeniu budynku, wykonaniu pokrycia dachowego, otynkowaniu zewnętrznych ścian oraz wymianie zdegradowanych partii tynku we wnątrz kościoła.Prace konserwatorskie przy malowidłach rozpoczęły się w 1997 r., a w 2001 r. zostały przerwane z powodu braku środków. 

 

W 2014 roku Towarzystwo Tradycji Akademickiej wspólnie z Fundacją Dziedzictwa Kulturowego podjęła się dokończenia przerwanych przed laty prac. 

 

W roku 2018 zadanie obejmuje prace konserwatorsko-rekonstrukcyjne na powierzchni sklepień i ścian kruchty.
Zadanie realizuje zespół pod kierunkiem Kazimierza Patejuka.

 

Zadanie realizowane przez Towarzystwo Tradycji Akademickiej dzięki środkom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanym Fundacji Dziedzictwa Kulturowego w ramach Programu "Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą".