Aktualności

Zakończenie prac w Kolegiacie pw. Św. Wawrzyńca w Żółkwi 2023. 23.11.23

W 400 lat po konsekracji Kolegiaty pw Świętego Wawrzyńca w Żółkwi zakończyliśmy kolejny etap prac konserwatorskich realizowanych przy tym obiekcie. Pracami został objęty zewnętrzny kamienny fryz od strony południowo wschodniej z... »

Cmentarz Łyczakowski we Lwowie - zamknięcie prac konserwatorskich 8.11.23

Towarzystwo Tradycji Akademickiej zakończyło tegoroczne prace na Łyczakowskim Cmentarzu we Lwowie.  W ramach projektu pn.  Prace restauratorsko-konserwatorskie i inwentaryzacyjne na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, Ukraina, etap... »

Zakończenie I etapu prac przy Kolumnie św. Rocha w Załoźcach 31.10.23

Kolumna św. Rocha w Załoźcach na Ukrainie. Prace konserwatorskie w 2023 r. W ramach tegorocznych prac przy obiekcie usunięto wtórną spoinę cementową z kawałkami piaskowca na którą osadzono figurę. Kolejnym etapem było zabezpiec... »

Renowacja Kościoła Serca Pana Jezusa w Kutach 2018 (Ukraina)

Usytuowany w centrum miasta, na wschód od rynku kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusa w Kutach został wybudowany w latach 1896-1898, staraniem ks. Jana Smagowicza, według projektu przygotowanego przez Łukasza Juliana Bodaszewskiego ze Lwowa – ucznia Juliana Zachariewicza. Wnętrze ozdobione w 1909 r. olejnymi malowidłami wykonanymi przez Adolfa Orzechowskiego z Kołomyi i Wacława Jakuba Jeziorkę z Bochni. Malowidła ścienne nawiązują do tradycji baroku, z iluzjonistycznymi podziałami architektonicznymi oraz scenami figuralnymi na sklepieniach, m.in. Wniebowzięcie Najświętszej Panny Marii, Bł. Jakub Strzemię adorujący Najświętszy Sakrament i obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem – umieszczonymi w ozdobnych obramieniach. Powstanie malowidła w Kutach wiąże się z szerzeniem kultu bł. Jakuba, zainicjowanym przez abpa Józefa Bilczewskiego na terenie archidiecezji lwowskiej.

 

W czasie II wojny światowej kościół został uszkodzony i zdewastowany,następnie zamieniony na magazyn opakowań szklanych. W latach 90. XX wieku zwrócono go katolikom i remontowano. Pierwsze prace polegały na zabezpieczeniu budynku, wykonaniu pokrycia dachowego, otynkowaniu zewnętrznych ścian oraz wymianie zdegradowanych partii tynku we wnątrz kościoła.Prace konserwatorskie przy malowidłach rozpoczęły się w 1997 r., a w 2001 r. zostały przerwane z powodu braku środków. 

 

W 2014 roku Towarzystwo Tradycji Akademickiej wspólnie z Fundacją Dziedzictwa Kulturowego podjęła się dokończenia przerwanych przed laty prac. 

 

W roku 2018 zadanie obejmuje prace konserwatorsko-rekonstrukcyjne na powierzchni sklepień i ścian kruchty.
Zadanie realizuje zespół pod kierunkiem Kazimierza Patejuka.

 

Zadanie realizowane przez Towarzystwo Tradycji Akademickiej dzięki środkom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanym Fundacji Dziedzictwa Kulturowego w ramach Programu "Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą".