Aktualności

Zakończenie prac w Kolegiacie pw. Św. Wawrzyńca w Żółkwi 2023. 23.11.23

W 400 lat po konsekracji Kolegiaty pw Świętego Wawrzyńca w Żółkwi zakończyliśmy kolejny etap prac konserwatorskich realizowanych przy tym obiekcie. Pracami został objęty zewnętrzny kamienny fryz od strony południowo wschodniej z... »

Cmentarz Łyczakowski we Lwowie - zamknięcie prac konserwatorskich 8.11.23

Towarzystwo Tradycji Akademickiej zakończyło tegoroczne prace na Łyczakowskim Cmentarzu we Lwowie.  W ramach projektu pn.  Prace restauratorsko-konserwatorskie i inwentaryzacyjne na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, Ukraina, etap... »

Zakończenie I etapu prac przy Kolumnie św. Rocha w Załoźcach 31.10.23

Kolumna św. Rocha w Załoźcach na Ukrainie. Prace konserwatorskie w 2023 r. W ramach tegorocznych prac przy obiekcie usunięto wtórną spoinę cementową z kawałkami piaskowca na którą osadzono figurę. Kolejnym etapem było zabezpiec... »

Prace konserwatorskie przy zabytkach polskich na terenie Województwa Tarnopolskiego. Stryj, Załoźce i Rudki

Zadanie polegało na przeprowadzeniu profesjonalnych prac konserwatorskich przy wybranych nagrobkach w obrębie województwa tarnopolskiego.

Były to

1. Kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Panny Marii (Stryj, Ukraina):

- pamiątkowa tablica poświęcona Krzysztofowi Koniecpolskiemu;

2. Kaplica Fredrów, Kościół p.w. Wniebowzięcia Matki Boskiej (XVIII w.) (Rudki, Ukraina):

- Nagrobek Jacka i Maryi Fredrów. 

CC BY-SA 3.0

3. Prace konserwatorskie przy pomnikach (Załoźce, Ukraina):

- kolumna św. Rocha - obiekt wymaga pilnego podjęcia działań konserwatorskich - I etap prac 

Kolumna św. Rocha w Załoźcach na Ukrainie. Prace konserwatorskie w 2023 r.

W ramach tegorocznych prac przy obiekcie usunięto wtórną spoinę cementową z kawałkami piaskowca na którą osadzono figurę. Kolejnym etapem było zabezpieczenie i przygotowanie figury do demontażu. W tym celu zdjęto poluzowaną głowę św. Rocha, osadzoną na metalowym pręcie. Następnie figurę zdemontowano przy użyciu dźwigu o dużym wysięgu i przetransportowano do pracowni na czas prac. Z piaskowcowego posadowienia postumentu zdemontowano  wtórne metalowe barierki. Figurę poddano w pracowni zabiegom biobójczym preparatem Glonosan firmy Remmers. W kolejnym etapie prac wykonano oczyszczanie powierzchni kamienia metodami fizykochemicznymi. W tym celu poddano obiekt myciu myjką ciśnieniową. Po myciu obiekt poddano powtórnym zabiegom biobójczym preparatem Glonosan.

Ponadto wykonano ekspertyzę dendrologiczną drzew okalających obiekt w celu przygotowania programu prac pielęgnacyjnych. W wyniku przeprowadzanych badań stwierdzono możliwość zachowania istniejącego drzewostanu.

W roku 2024 planowana jest kontynuacja pracc konserwatorskich przy obiekcie oraz pielęgnacją zieleni.

Prace były możliwe dzięki profesjonalnym i oddanym jak zawsze fachowym rękom konserwatorów - Witolda Butkiewicza i Piotra Maślanki.

 

Prace były realizowane  w ramach projektu pn.: Prace konserwatorskie przy zabytkach polskich na terenie Województwa Tarnopolskiego.

 

 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego” oraz logotypu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 
Projekt realizowany w ramach Programu "Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą" nadzorowanego przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA