Aktualności

Zakończenie prac w Kolegiacie pw. Św. Wawrzyńca w Żółkwi 2023. 23.11.23

W 400 lat po konsekracji Kolegiaty pw Świętego Wawrzyńca w Żółkwi zakończyliśmy kolejny etap prac konserwatorskich realizowanych przy tym obiekcie. Pracami został objęty zewnętrzny kamienny fryz od strony południowo wschodniej z... »

Cmentarz Łyczakowski we Lwowie - zamknięcie prac konserwatorskich 8.11.23

Towarzystwo Tradycji Akademickiej zakończyło tegoroczne prace na Łyczakowskim Cmentarzu we Lwowie.  W ramach projektu pn.  Prace restauratorsko-konserwatorskie i inwentaryzacyjne na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, Ukraina, etap... »

Zakończenie I etapu prac przy Kolumnie św. Rocha w Załoźcach 31.10.23

Kolumna św. Rocha w Załoźcach na Ukrainie. Prace konserwatorskie w 2023 r. W ramach tegorocznych prac przy obiekcie usunięto wtórną spoinę cementową z kawałkami piaskowca na którą osadzono figurę. Kolejnym etapem było zabezpiec... »

Prace konserwatorskie w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kutach

Usytuowany w centrum Kut kościół pw. Najświętszego Serca Jezusa został wybudowany w latach 1896–1898 staraniem ks. Jana Smagowicza i według projektu przygotowanego przez Łukasza Juliana Bodaszewskiego ze Lwowa – ucznia Juliana Zachariewicza.

 

Wnętrze świątyni w 1909 roku zostało ozdobione olejnymi malowidłami wykonanymi przez Adolfa Orzechowskiego z Kołomyi i Wacława Jakuba Jeziorkę z Bochni. Malowidła ścienne wykazują wiele nawiązań do tradycji baroku: na przykład iluzjonistyczne podziały architektoniczne czy zaprezentowane na sklepieniach sceny figuralne przedstawiające m.in. Wniebowzięcie Najświętszej Panny Marii, Bł. Jakuba Strzemię adorującego Najświętszy Sakrament czy wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Powstanie malowidła w Kutach wiąże się z zainicjowanym przez abpa Józefa Bilczewskiego na terenie archidiecezji lwowskiej szerzeniem kultu bł. Jakuba.

 

W czasie II wojny światowej kościół w Kutach został uszkodzony i zdewastowany, a następnie zamieniony na magazyn opakowań szklanych. W latach 90. XX wieku zwrócono go katolikom. Rozpoczął się długi okres renowacyjny. Pierwsze prace polegały na zabezpieczeniu budynku, wykonaniu pokrycia dachowego, otynkowaniu zewnętrznych ścian oraz wymianie podniszczonych partii tynku wewnątrz kościoła. Prace konserwatorskie przy malowidłach rozpoczęły się w 1997 roku, niestety cztery lata później z powodu braku środków musiały zostać przerwane.

 

W 2020 roku prace konserwatorsko-remontowe objęły powierzchnię ścian elewacji południowej świątyni, ścianę szczytową nad prezbiterium oraz dwie ściany boczne nad dwoma pulpitowymi dachami zakrystii. Priorytetem prac naprawczych było zakończenie prac na elewacji południowej ze względu na reprezentacyjny charakter.

 

Zadanie po raz kolejny przeprowadził zespół pod kierownictwem Kazimierza Patejuka.

 

Projekt zrealizowany został ponownie przez Towarzystwo Tradycji Akademickiej, dzięki środkom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznanym Fundacji Dziedzictwa Kulturowego w ramach  programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”.