Aktualności

Zakończenie prac w Kolegiacie pw. Św. Wawrzyńca w Żółkwi 2023. 23.11.23

W 400 lat po konsekracji Kolegiaty pw Świętego Wawrzyńca w Żółkwi zakończyliśmy kolejny etap prac konserwatorskich realizowanych przy tym obiekcie. Pracami został objęty zewnętrzny kamienny fryz od strony południowo wschodniej z... »

Cmentarz Łyczakowski we Lwowie - zamknięcie prac konserwatorskich 8.11.23

Towarzystwo Tradycji Akademickiej zakończyło tegoroczne prace na Łyczakowskim Cmentarzu we Lwowie.  W ramach projektu pn.  Prace restauratorsko-konserwatorskie i inwentaryzacyjne na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, Ukraina, etap... »

Zakończenie I etapu prac przy Kolumnie św. Rocha w Załoźcach 31.10.23

Kolumna św. Rocha w Załoźcach na Ukrainie. Prace konserwatorskie w 2023 r. W ramach tegorocznych prac przy obiekcie usunięto wtórną spoinę cementową z kawałkami piaskowca na którą osadzono figurę. Kolejnym etapem było zabezpiec... »

Książki

« powrót

Polska Akademicka Korporacja Jagiellonia 1910-2010, Warszawa 2010.

Księga Pamiątkowa Korporacji Akademickiej "Jagiellonia" wydana dla uczczenia 100-rocznicy założenia korporacji.

Spis treści:

Zamiast wstępu
Pieśni oficjalne Polskiej Akademickiej Korporacji Jagiellonia

Część I – Historia
H. de Phull – Jagiellonia w Wiedniu
S. Światołdycz-Kisiel – Uzupełnienie historii
K. Rochowicz, S. Światołdycz-Kisiel, A. Ostromęcki – Jagiellonia w Warszawie 1920-1935
J. Hoffman – Jagiellonia w Warszawie 1935-1939
S. Światołdycz-Kisiel – Uzupełnienie historii
I przyszła wojna
S. Światołdycz-Kisiel – Jagiellonia na obczyźnie
S. Światołdycz-Kisiel – W rozproszeniu
Uzupełnienie historii

Część II – Wspomnienia
J. Cybulski – Śladami Jagiellonii w Wiedniu
B. Samborski – Garść wspomnień wiedeńskich
Wspomnienia warszawskie
Z. Janota-Bzowski – Wspomnienia
T. Czaplicki – Szlacheckie ostatki
K. Tarasiewicz – Cały wiek w Warszawie
Z. Jeżewski – Mój marsz przez życie

Część III – Ideologia i regulaminy
H. de Phull – List Starego do Młodego
M. Reklewski – Zarysy wychowawczej pracy Jagiellonii
Regulamin ogólny
„Couleur comment” – Regulamin noszenia barw
Regulamin prowadzenia obrad, z wyjątkiem Kom. Sądowej i Egzaminacyjnej
S. Światołdycz-Kisiel – Comment piwne.

Część IV – Członkowie
Lista członków Jagiellonii z lat 1910–1939
Członkowie Jagiellonii przyjęci po 1939 r.