Aktualności

Prace konserwatorskie w 2014 r. 31.12.14

W 2014 r. Towarzystwo Tradycji Akademickiej wspólnie z Fundacją Dziedzictwa Kulturowego oraz z partnerskimi organizacjami polskimi z Białorusi, Łotwy i Ukrainy prowadziło prace konserwatorskie przy obiektach polskiego dziedzictwa kulturowego... »

Wydanie książki "Welecja. Dzieje Korporacji" 18.10.13

W 2013 r. przypada 130. rocznica założenia Korporacji Akademickiej „Welecja”, trzeciej najstarszej z istniejących obecnie organizacji akademickich w Polsce. Z tej okazji wydana została publikacja dr. Michała Laszczkowskiego pt. &... »

Prezydent RP Bronisław Komorowski otworzył karcer 14.03.13

Elity powinny być wykształcone, ale i w pewien sposób niepokorne - mówił w piątek (23 listopada 2012 r.)na Uniwersytecie Łotewskim w Rydze prezydent Bronisław Komorowski. Wcześniej oglądał zabytkowy, pochodzący z XIX w. karcer dla nie... »

Spis numerów

« powrót

Historia Academica,

Zeszyt II, Warszawa 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

 

ROZPRAWY

Arkadiusz Janicki

Prawa i obowiązki studentów Uniwersytetu w Dorpacie (Tartu) w świetle przepisów z 1803 roku – teoria i praktyka.

Jan Trynkowski

Dorpatczycy w powstaniu styczniowym

Maurycy Zajęcki

Udział członków Korporacji Akademickiej Chrobria w Powstaniu Wielkopolskim

Michał Wołłejko

Operacja „Kartel” – działania Służby Bezpieczeństwa wobec środowiska korporantów wileńskich

 

WSPOMNIENIA

Antoni Wejtko (1895-1962)

Dziennik

Jerzy Eysymontt (1908-1963)

Dziennik z lat wojny 1939-1945

Kazimierz Gintrowicz (1914-1979)

Wspomnienia z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu

Wiktor Jastrzębski (1915-1944)

Relacja o aresztowaniu

Władysław Weker (1909-2000)

Wspomnienia o moim kontakcie z Welecją w okresie okupacji 1939-1945


 

DOKUMENTY

Patryk Tomaszewski (oprac.)

Projekt ustroju polskich korporacji akademickich

Michał Laszczkowski (oprac.)

Protokół ze wspólnego Zjazdu Komilitonów AK! Arkonii i PAK Jagiellonii, który odbył się dnia 4 grudnia 1943 r. w Londynie.

 

RECENZJE

Jacek Misztal

M. Ryba (red.) Rzeczpospolita Akademicka. Działalność młodzieży studenckiej na KUL-u w II Rzeczypospolitej.

Patryk Tomaszewski

A. Pilch, Studenci polscy w Republice Austrii: 1919-1938.

 

KOMUNIKATY

Dorota Janiszewska-Jakubiak

Grób Gustawa Manteuffla na cmentarzu w Drycanach