O nas

Towarzystwo Tradycji Akademickiej ma na celu prowadzenie badań historycznych nad dziejami polskich korporacji studenckich, promowaniem ich historii oraz dokumentowaniem działalności ich członków. Ponadto wspiera działalność istniejących w Polsce korporacji studenckich.

Aktualności

Trwają prace w kościele podominikańskim p.w św.Mikołaja w Kamieńcu Podolskim

W 2017 r. Fundacja Dziedzictwa Kulturowego realizuje kolejny etap prac konserwatorskich polegających na reintegracji wystroju kaplicy św. Dominika, restauracji dekoracji malarskiej kopuły w kaplicy Chrystusa Ukrzyżowanego, konserwacji dolnej części portalu prowadzącego do kaplicy Matki Boskiej Różańcowej oraz restauracji tynków oraz dekoracji sztukatorskich w arkadach łączących nawę główną z nawą północną.

Zaproszenie na konferencję - Studenci i polityka

Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Towarzystwo Tradycji Akademickiej zapraszają do wzięcia udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej:

„Studenci i polityka. Aktywność polityczna studentów na uczelniach europejskich w XIX i XX wieku”

Gdańsk, 17 (czwartek) – 19 (sobota) listopada 2016 roku

Więcej informacji na stronie konferencji.

Inwentaryzacja polskich nagrobków na Łotwie - VI etap

Tradycyjnie już, w drugiej połowie lipca 2016 r. po raz szósty grupa współpracowaników Towarzystwa Tradycji Akademickiej oraz członków i sypatyków Korporacji Akademickiej "Welecja" realizowała projekt inwentaryzacji polskich grobów na cmentarzach w dawnych Inflantach Polskich na Łotwie.

Tegoroczna edycja odbyłą się w rejonie Rezekne - Jekabpils w środkowej części Łotwy. Podczas dziesięciodniowego pobytu sprawdzono ponad 120 cmentarzy. Na przeszło 40 z nich z nich znaleziono i założono karty inwentarzowe przeszło 400 nagrobkom polskim sprzed 1945 r. Projekt realizowany jest od 2010 roku we współpracy z Departamentem Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Konferencja Naukowa - Od żartu do karceru. Studenckie występki i uniwersytecka sprawiedliwość w XIX-wiecznej Europie

Wdniach 19-20 listopada 2015 roku miała miejsce zorganizowana przez nas konferencja „Od żartu do karceru. Studenckie występki i uniwersytecka sprawiedliwość w XIX-wiecznej Europie”.

W trakcie dwudniowych obrad z referatami wystąpiło blisko dwudziestu badaczy z 10 instytucji naukowo-badawczych mających swoją siedzibę zarówno w Polsce, w Niemczech oraz w Federacji Rosyjskiej. Organizatorzy konferencji: Instytut Historii UG oraz Towarzystwo Tradycji Akademickiej dziękują uczestnikom za interesujące naukowo i merytorycznie wystąpienia oraz za rzeczową i stymulującą intelektualnie dyskusję.

Mamy nadzieję, że przedstawione referaty nie tylko ukazały aktualny stan badań nad kwestią żartów, występków i przestępstw studenckich, ale także wpłynęły na poszerzenie naszej wiedzy o omawianych zjawiskach. Organizatorzy planują wydać monografię pokonferencyjną, w związku z czym już teraz zwracamy się do referentów z prośbą o przesłanie ostatecznej wersji swojego artykułu do końca stycznia 2016 roku.

Liczymy również, że konferencja „Od żartu do karceru. Studenckie występki i uniwersytecka sprawiedliwość w XIX-wiecznej Europie” zapoczątkowała cykl konferencji poświęconych tematyce studenckiej, a organizowanych na Uniwersytecie Gdańskim. Już dzisiaj zapraszamy do udziału w planowanej na listopad 2016 roku konferencji poświęconej politycznym aspektom działalności studentów w XIX-wiecznych uczelniach europejskich.

Więcej na stronie konferencji.

Inwentaryzacja nagrobków na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie ­- kontynuacja

W roku 2016 planujemy dokonanie pełnej inwentaryzacji nagrobków polskich i ukraińskich na kwaterach Nr 26, 27, 28, (29 – nie istnieje na cmentarzu), 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 42 na Cementarzu Łyczakowskim.

Na wymienionych kwaterach istnieje ok. 500 nagrobków polskich oraz nieokreślona liczba nagrobków ukraińskich, które inwentaryzowane będą i wprowadzone do bazy danych cmentarza przez stronę ukraińską pod kierownictwem dr Tatiany Kłymeniuk.

Prace konserwatorskie w 2014 r.

W 2014 r. Towarzystwo Tradycji Akademickiej wspólnie z Fundacją Dziedzictwa Kulturowego oraz z partnerskimi organizacjami polskimi z Białorusi, Łotwy i Ukrainy prowadziło prace konserwatorskie przy obiektach polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą.

 

Działania finansowane były przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach programu "Współpraca z Polonią i Polakami za grancią w 2014 r."

 

Prowadzono prace na Cmentarzu Campo Verano w Rzymie; Cmentarzu przy ul. Puszkińskiej w Brześciu na Białorusi, Cmentarzu w Patmali na Łotwie oraz w Kolegiacie Świętej Trójcy w Ołyce na Ukrainie oraz w Kościele Świętego Mikołaja w Kamieńcu Podolskim. Dwa ostatnie zadania finansowane były także przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Dziedzictwo Kulturowe", priorytet "Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą".

 

Dzięki środkom Ministerstwa Kultury przeprowadzono także prac emonserwatorskie w Kościele w Kutach na Ukrainie oraz kolejny etap inwentaryzacji Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie.

 

Informacje o realizacji projektów znajdują się w zakladce Zabytki.

54321

Strona: