O nas

Towarzystwo Tradycji Akademickiej ma na celu prowadzenie badań historycznych nad dziejami polskich korporacji studenckich, promowaniem ich historii oraz dokumentowaniem działalności ich członków. Ponadto wspiera działalność istniejących w Polsce korporacji studenckich.

Aktualności

Konferencja Naukowa - Od żartu do karceru. Studenckie występki i uniwersytecka sprawiedliwość w XIX-wiecznej Europie

Wdniach 19-20 listopada 2015 roku miała miejsce zorganizowana przez nas konferencja „Od żartu do karceru. Studenckie występki i uniwersytecka sprawiedliwość w XIX-wiecznej Europie”.

W trakcie dwudniowych obrad z referatami wystąpiło blisko dwudziestu badaczy z 10 instytucji naukowo-badawczych mających swoją siedzibę zarówno w Polsce, w Niemczech oraz w Federacji Rosyjskiej. Organizatorzy konferencji: Instytut Historii UG oraz Towarzystwo Tradycji Akademickiej dziękują uczestnikom za interesujące naukowo i merytorycznie wystąpienia oraz za rzeczową i stymulującą intelektualnie dyskusję.

Mamy nadzieję, że przedstawione referaty nie tylko ukazały aktualny stan badań nad kwestią żartów, występków i przestępstw studenckich, ale także wpłynęły na poszerzenie naszej wiedzy o omawianych zjawiskach. Organizatorzy planują wydać monografię pokonferencyjną, w związku z czym już teraz zwracamy się do referentów z prośbą o przesłanie ostatecznej wersji swojego artykułu do końca stycznia 2016 roku.

Liczymy również, że konferencja „Od żartu do karceru. Studenckie występki i uniwersytecka sprawiedliwość w XIX-wiecznej Europie” zapoczątkowała cykl konferencji poświęconych tematyce studenckiej, a organizowanych na Uniwersytecie Gdańskim. Już dzisiaj zapraszamy do udziału w planowanej na listopad 2016 roku konferencji poświęconej politycznym aspektom działalności studentów w XIX-wiecznych uczelniach europejskich.

Więcej na stronie konferencji.

Inwentaryzacja nagrobków na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie ­- kontynuacja

W roku 2016 planujemy dokonanie pełnej inwentaryzacji nagrobków polskich i ukraińskich na kwaterach Nr 26, 27, 28, (29 – nie istnieje na cmentarzu), 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 42 na Cementarzu Łyczakowskim.

Na wymienionych kwaterach istnieje ok. 500 nagrobków polskich oraz nieokreślona liczba nagrobków ukraińskich, które inwentaryzowane będą i wprowadzone do bazy danych cmentarza przez stronę ukraińską pod kierownictwem dr Tatiany Kłymeniuk.

Prace konserwatorskie w 2014 r.

W 2014 r. Towarzystwo Tradycji Akademickiej wspólnie z Fundacją Dziedzictwa Kulturowego oraz z partnerskimi organizacjami polskimi z Białorusi, Łotwy i Ukrainy prowadziło prace konserwatorskie przy obiektach polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą.

 

Działania finansowane były przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach programu "Współpraca z Polonią i Polakami za grancią w 2014 r."

 

Prowadzono prace na Cmentarzu Campo Verano w Rzymie; Cmentarzu przy ul. Puszkińskiej w Brześciu na Białorusi, Cmentarzu w Patmali na Łotwie oraz w Kolegiacie Świętej Trójcy w Ołyce na Ukrainie oraz w Kościele Świętego Mikołaja w Kamieńcu Podolskim. Dwa ostatnie zadania finansowane były także przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Dziedzictwo Kulturowe", priorytet "Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą".

 

Dzięki środkom Ministerstwa Kultury przeprowadzono także prac emonserwatorskie w Kościele w Kutach na Ukrainie oraz kolejny etap inwentaryzacji Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie.

 

Informacje o realizacji projektów znajdują się w zakladce Zabytki.

Konserwacja otoczenia kartusza herbowego na elewacji kaplicy grobowej Branickich i Potockich w Montrésor, Francja

W roku 2015 w projekcie realizowanym wspólnie z Fundacją Dzeidzictwa Kulturowego zajmniemy się pracami rekonstrukcyjnymi w Montresor we Francji. To nietypowy dla nas kierunek - zachodni.

Prace mają na celu ekonstrukcję i konserwacjię najważniejszych detali rzeźbiarskich kaplicy grobowej rodzin Branickich i Potockich. Po zakończonej konserwacji kartusza herbowego Korczak nad głównym wejściem , drugim co do ważności detalem jest płaskorzeźbiony kartz herbowy – Pilawa na przeciwległej południowo – wschodniej ścianie kaplicy. Interwencja konserwatorska otoczenia kartusza herbowego jest konieczna w celu zachowania tego ważnego elementu, zanim odpadnie na skutek dezintegracji kamienia.

Inwentaryzacja polskich nagrobków na Łotwie - IV etap

Już po raz czwarty Towarzystwo Tradycji Akademickiej realizowało projekt inwentaryzacji polskich grobów na cmentarzach w dawnych Inflantach Polskich na Łotwie.

W tym roku prace prowadzono na cmentarzach w gminie Balvi na północno-wschodniej Łotwie. Podczas dwutygodniowego pobytu sprawdzono ponad 150 cmentarzy. Na przeszło 50 z nich z nich znaleziono i założono karty inwentarzowe przeszło 400 nagrobkom polskim sprzed 1945 r. Projekt realizowany był we współpracy z Departamentem Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tegoroczna edycja jest IV częścią projektu całościowej inwentaryzacji polskiech grobów na Łotwie.

Wydanie książki "Welecja. Dzieje Korporacji"

W 2013 r. przypada 130. rocznica założenia Korporacji Akademickiej „Welecja”, trzeciej najstarszej z istniejących obecnie organizacji akademickich w Polsce. Z tej okazji wydana została publikacja dr. Michała Laszczkowskiego pt. „Welecja. Dzieje Korporacji”. Po raz pierwszy w Polsce ukazuje się praca naukowa poświęcona korporacji studenckiej. Książka jest pokłosiem pracy doktorskiej autora obronionej w 2012 r. na Uniwersytecie w Białymstoku.

Autor ukazuję historię Korporacji „Welecja” na tle polskiego ruchu korporacyjnego. „Welecja” ukazana jest jako współorganizator życia ogólnokorporacyjnego, wyróżniający się na tle innych stowarzyszeń konsekwentną realizacją kierunku ideowego opartego na zasadach tolerancji i szacunku dla cudzych przekonań. W książce szczegółowo omówione zostały losy korporacji, zarówno podczas zaborów jak i w Polsce niepodległej, kiedy funkcjonowała legalnie, ale także podczas wojny i okresu PRL kiedy jej aktywność miała charakter niejawny.

W liczącej 400 stron książce zamieszczono ponad 150 kolorowych fotografii, pochodzących zarówno ze zbiorów publicznych jak i prywatnych, większość z nich publikowana jest po raz pierwszy. Książkę wydało Towarzystwo Tradycji Akademickiej dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

654321

Strona: