O nas

Towarzystwo Tradycji Akademickiej ma na celu prowadzenie badań historycznych nad dziejami polskich korporacji studenckich, promowaniem ich historii oraz dokumentowaniem działalności ich członków. Ponadto wspiera działalność istniejących w Polsce korporacji studenckich.

Aktualności

VII Komersz Polski

W dniach 27-28 października 2012 r. we Lwowie odbył się VII Komersz Polski. W sobotę po Mszy w Katedrze Łacińskiej uczestnicy udali się na obrady do Hotelu Georges. W niedzielę miało miejsce zwiedzanie Lwowa oraz Cmentarza Łyczakowskiego. Towarzystwo Tradycji Akademickiej współfinansowało transport uczestników

Renowacja grobu ks. Zygmunta Lewickiego

Na prośbę Towarzystwa Tradycji Akademickiej Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN przeznaczył w 2012 r. fundusze na odnowienie nagrobka księdza Zygmunta Lewickiego na wileńskim cmentarzu antokolskim św. Piotra i Pawła zwanym Słonecznym. Prace wykonał zespół konserwatorów pod kierunkiem dr Janusza Smazy z warszawskiej ASP. Nagrobek był już w złym stanie, epitafium ze słowami „Długoletni wychowawca i przyjaciel wileńskiej młodzieży” było niemal nieczytelne. Ksiądz Zygmunt Lewicki (1877-1933), absolwent Politechniki Ryskiej, był w latach 1914-1925 profesorem historii Kościoła w wileńskim seminarium duchownym, następnie prefektem w żeńskim seminarium im. Królowej Jadwigi w Wilnie. Współorganizował harcerstwo w Wilnie, prowadził działalność charytatywną. Był członkiem Korporacji "Arkonia".

 

Konserwację nagrobka przeprowadzili zespół polskich konserwatorów: Marta Dacyna i Witold Butkiewicz pod kierunkiem dr. Janusza Smazy z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

 

Inwentaryzacja polskich nagrobków na Łotwie - II etap

W drugiej połowie lipca 2012 r. już po raz drugi grupa współpracowaników Towarzystwa Tradycji Akademickiej - członków i sypatyków Korporacji Akademickiej "Welecja" realizowała projekt inwentaryzacji polskich grobów na cmentarzach w dawnych Inflantach Polskich na Łotwie. W tym roku prace prowadzono na cmentarzach w okolicach Dyneburga. Podczas dwutygodniowego pobytu sprawdzono ponad 200 cmentarzy. Na przeszło 50 z nich z nich znaleziono i założono karty inwentarzowe przeszło 800 nagrobkom polskim sprzed 1945 r.

Projekt realizowany był we współpracy z Departamentem Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. planujemy kontynuować projekt w kolejnych latach.

Warszawa Welecka - finał projektu

W ciągu 130 lat działalności Korporacji Welecja, kilkuset jej członków było związanych z Warszawą. Wielu z nich pozostawiło po sobie znaczące ślady, zarówno w tkance miejskiej, jak i w jej przestrzeni kulturalnej.

Na portalu prezentujemy związane z Weletami miejsca: projektowane przez Weletów budynki, miejsca gdzie prowadzili wykłady akademickie, gdzie mieszkali, gdzie funkcjonowały ich fabryki, gdzie prowadzili pracę społeczną itp.
Portal będzie się rozrastał w miarę postępu prac badawczych

Warszawa Welecka to projekt Korporacji Akademickiej Welecja i Towarzystwa Tradycji Akademickiej realizowany przy wsparciu m.st. Warszawy.

 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia portalu www.warszawawelecka.pl

Nowy numer Korporanta Polskiego

W przededniu Komerszu Polskiego ukazał się 8 numer pisma polskich korporantów "Korporant Polski". W numerze m.in. niezwykle obszerny i szczegółowy artykuł Łukasza Szmita z K! Chrobria pt. "Polskie korporacje akademickie środowiska ZPK!A wobec zagadnień religijnych (1921-1939)", a także refleksyjny tekst Władysława Jóźwickiego z K! Welecja "Jak korporanci śpiewają?", ponadto relacje z licznych ważnych wydarzeń z zycia poszczególnych korporacji studenckich w tym m.in. relacje z 48. Komerszu Narodów Bałtyckich , poświęcenia sztandaru K! Lauda,  90-lecia K! Chrobria i szeregu innych. W numerze znajdują się także tradycyjnie sprawozdania z działalności poszczególnych korporacji i wspomnienia o zmarłych filistrach)

Renowacja grobu Mariana Zdziechowskiego

Z okazji przypadające w 2011 r. 150. rocznicy urodzin Mariana Zdziechowskiego - filistra Konwentu Polonia, z inicjatywy Towarzystwa Tradycji Akademickiej, została przeprowadzona konserwacja nagrobka Zdziechowskich na Cmentarzu Antokolskim w Wilnie.

Środki finansowe na prowadzenie prac zapewnił Departament Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Wykonanie prac powierzono polskim konserwatorom dzieł sztuki: dr. Januszowi Smazie z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Marcie Dacynie.

Stan zachowania nagrobka konserwatorzy ocenili jako dalece niezadawalający. Napisy były słabo czytelne, fundament przykryty ziemią, podstawa i krzyż zanieczyszczone nawarstwieniami biologicznymi, humusowymi a także  plamami pozostawionymi prze świece. Na powierzchni powstały liczne pęknięcia. Konieczne było usunięcie nawarstwień, odkopanie dolnych partii nagrobka, oczyszczenie wszystkich jego elementów, dezynfekcja i zabezpieczenie powierzchni a także uporządkowanie pola grobowego oraz wyprofilowanie ścieżki znajdującej się obok pomnika. Prace zakończono jesienią 2011 roku.

4321

Strona: