O nas

Towarzystwo Tradycji Akademickiej ma na celu prowadzenie badań historycznych nad dziejami polskich korporacji studenckich, promowaniem ich historii oraz dokumentowaniem działalności ich członków. Ponadto wspiera działalność istniejących w Polsce korporacji studenckich.

Aktualności

Renowacja grobu Mariana Zdziechowskiego

Z okazji przypadające w 2011 r. 150. rocznicy urodzin Mariana Zdziechowskiego - filistra Konwentu Polonia, z inicjatywy Towarzystwa Tradycji Akademickiej, została przeprowadzona konserwacja nagrobka Zdziechowskich na Cmentarzu Antokolskim w Wilnie.

Środki finansowe na prowadzenie prac zapewnił Departament Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Wykonanie prac powierzono polskim konserwatorom dzieł sztuki: dr. Januszowi Smazie z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Marcie Dacynie.

Stan zachowania nagrobka konserwatorzy ocenili jako dalece niezadawalający. Napisy były słabo czytelne, fundament przykryty ziemią, podstawa i krzyż zanieczyszczone nawarstwieniami biologicznymi, humusowymi a także  plamami pozostawionymi prze świece. Na powierzchni powstały liczne pęknięcia. Konieczne było usunięcie nawarstwień, odkopanie dolnych partii nagrobka, oczyszczenie wszystkich jego elementów, dezynfekcja i zabezpieczenie powierzchni a także uporządkowanie pola grobowego oraz wyprofilowanie ścieżki znajdującej się obok pomnika. Prace zakończono jesienią 2011 roku.

Szkolenie dla skarbników korporacyjnych

Towarzystwo Tradycji Akademickiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Filistrów Polskich Korporacji Akademickich serdecznie zaprasza na szkolenie dla skarbników korporacyjnych (i osób pragnących nimi zostać)

 

Zakres szkolenia obejmować będzie następujące zagadnienia

 

1. Co to jest rachunkowość i jak ją prowadzić?

2. Co to są dokumenty księgowe, jak się je opisuje i przechowuje?

3. Planowanie przychodów i wydatków, czyli co to jest budżet?

4. Wzory przydatnych dokumentów.

5. Jak prowadzić finanse stowarzyszenia, jakim jest korporacja.

 

Szkolenie rozpocznie się w piątek 21 października 2011 r. na kwaterze Korporacji Arkonia, w Warszawie, przy ul. Koźlej 10, o godz. 16.00.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres email: korporant@korporant.pl

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla członków polskich korporacji studenckich.

Szkolenie prowadzić będą zawodowi księgowi z firmy Soltax.

Inwentaryzacja polskich grobów na Łotwie

W drugiej połowie lipca 2011 r. grupa współpracowaników Towarzystwa Tradycji Akademickiej - członków i sypatyków Korporacji Akademickiej "Welecja" realizowała projekt inwentaryzacji polskich grobów na cmentarzach Rejonu Prele na Łotwie. Podczas tygodniowego pobytu sprawdzono ponad 100 cmentarzy. Na 21 z nich znaleziono i założono karty inwentarzowe przeszło 170 nagrobkom polskim sprzed 1945 r.

Projekt realiowany był we współpracy z Departamentem Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i miał charakter pilotażowy. W kolejnych latach będzie on kontynuowany na, mamy nadzieję, większą skalę.

Odsłonięcie tablicy korporantów poległych w zamachu majowym.

W 85. rocznicę Zamachu Majowego, dnia 14 maja 2011 r. w Warszawie przy placu Zamkowym odsłonięto tablicę upamiętniającą pięciu członków polskich korporacji akademickich poległych w bratobójczych walkach. Tablicę odsłaniali członkowie rodzin Glińskich, Olchowiczów i Levittoux, oraz prezesi Korporacji "Arkonia", "Sarmatia" i "Jagiellonia" oraz prezes Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich. 

Tablicę zaprojektował artysta rzeźbiarz Marek Moderau, a sfinansowała Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

 

Relacja telewizyjna z odłonięcia jest dostępna tutaj.

Książka o polskich korporacjach w pięciu językach

Nakładem Towarzystwa Tradycji Akademickiej ukazała się książka Arkadiusza Janickiego i Michała Laszczkowskiego pt. "Polskie korporacje bałtyckie przed 1918 r." Książka została wydana w pięciu wersjach językowych tj. po polsku, angielsku, niemiecku, łotewsku i estońsku. Książka zawiera także kolorowe wizerunki herbów Korporacji "Polonia", "Arkonia" i "Welecja". Publikacja książki została sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu "Promocja wiedzy o Polsce" oraz ze środków Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zamówienia na książki można składać pod adresem email: korporant@korporant.pl

54321

Strona: