O nas

Towarzystwo Tradycji Akademickiej ma na celu prowadzenie badań historycznych nad dziejami polskich korporacji studenckich, promowaniem ich historii oraz dokumentowaniem działalności ich członków. Ponadto wspiera działalność istniejących w Polsce korporacji studenckich.

Aktualności

Inwentaryzacja polskich nagrobków na Łotwie - II etap

W drugiej połowie lipca 2012 r. już po raz drugi grupa współpracowaników Towarzystwa Tradycji Akademickiej - członków i sypatyków Korporacji Akademickiej "Welecja" realizowała projekt inwentaryzacji polskich grobów na cmentarzach w dawnych Inflantach Polskich na Łotwie. W tym roku prace prowadzono na cmentarzach w okolicach Dyneburga. Podczas dwutygodniowego pobytu sprawdzono ponad 200 cmentarzy. Na przeszło 50 z nich z nich znaleziono i założono karty inwentarzowe przeszło 800 nagrobkom polskim sprzed 1945 r.

Projekt realizowany był we współpracy z Departamentem Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. planujemy kontynuować projekt w kolejnych latach.

Warszawa Welecka - finał projektu

W ciągu 130 lat działalności Korporacji Welecja, kilkuset jej członków było związanych z Warszawą. Wielu z nich pozostawiło po sobie znaczące ślady, zarówno w tkance miejskiej, jak i w jej przestrzeni kulturalnej.

Na portalu prezentujemy związane z Weletami miejsca: projektowane przez Weletów budynki, miejsca gdzie prowadzili wykłady akademickie, gdzie mieszkali, gdzie funkcjonowały ich fabryki, gdzie prowadzili pracę społeczną itp.
Portal będzie się rozrastał w miarę postępu prac badawczych

Warszawa Welecka to projekt Korporacji Akademickiej Welecja i Towarzystwa Tradycji Akademickiej realizowany przy wsparciu m.st. Warszawy.

 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia portalu www.warszawawelecka.pl

Nowy numer Korporanta Polskiego

W przededniu Komerszu Polskiego ukazał się 8 numer pisma polskich korporantów "Korporant Polski". W numerze m.in. niezwykle obszerny i szczegółowy artykuł Łukasza Szmita z K! Chrobria pt. "Polskie korporacje akademickie środowiska ZPK!A wobec zagadnień religijnych (1921-1939)", a także refleksyjny tekst Władysława Jóźwickiego z K! Welecja "Jak korporanci śpiewają?", ponadto relacje z licznych ważnych wydarzeń z zycia poszczególnych korporacji studenckich w tym m.in. relacje z 48. Komerszu Narodów Bałtyckich , poświęcenia sztandaru K! Lauda,  90-lecia K! Chrobria i szeregu innych. W numerze znajdują się także tradycyjnie sprawozdania z działalności poszczególnych korporacji i wspomnienia o zmarłych filistrach)

Renowacja grobu Mariana Zdziechowskiego

Z okazji przypadające w 2011 r. 150. rocznicy urodzin Mariana Zdziechowskiego - filistra Konwentu Polonia, z inicjatywy Towarzystwa Tradycji Akademickiej, została przeprowadzona konserwacja nagrobka Zdziechowskich na Cmentarzu Antokolskim w Wilnie.

Środki finansowe na prowadzenie prac zapewnił Departament Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Wykonanie prac powierzono polskim konserwatorom dzieł sztuki: dr. Januszowi Smazie z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Marcie Dacynie.

Stan zachowania nagrobka konserwatorzy ocenili jako dalece niezadawalający. Napisy były słabo czytelne, fundament przykryty ziemią, podstawa i krzyż zanieczyszczone nawarstwieniami biologicznymi, humusowymi a także  plamami pozostawionymi prze świece. Na powierzchni powstały liczne pęknięcia. Konieczne było usunięcie nawarstwień, odkopanie dolnych partii nagrobka, oczyszczenie wszystkich jego elementów, dezynfekcja i zabezpieczenie powierzchni a także uporządkowanie pola grobowego oraz wyprofilowanie ścieżki znajdującej się obok pomnika. Prace zakończono jesienią 2011 roku.

Szkolenie dla skarbników korporacyjnych

Towarzystwo Tradycji Akademickiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Filistrów Polskich Korporacji Akademickich serdecznie zaprasza na szkolenie dla skarbników korporacyjnych (i osób pragnących nimi zostać)

 

Zakres szkolenia obejmować będzie następujące zagadnienia

 

1. Co to jest rachunkowość i jak ją prowadzić?

2. Co to są dokumenty księgowe, jak się je opisuje i przechowuje?

3. Planowanie przychodów i wydatków, czyli co to jest budżet?

4. Wzory przydatnych dokumentów.

5. Jak prowadzić finanse stowarzyszenia, jakim jest korporacja.

 

Szkolenie rozpocznie się w piątek 21 października 2011 r. na kwaterze Korporacji Arkonia, w Warszawie, przy ul. Koźlej 10, o godz. 16.00.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres email: korporant@korporant.pl

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla członków polskich korporacji studenckich.

Szkolenie prowadzić będą zawodowi księgowi z firmy Soltax.

Inwentaryzacja polskich grobów na Łotwie

W drugiej połowie lipca 2011 r. grupa współpracowaników Towarzystwa Tradycji Akademickiej - członków i sypatyków Korporacji Akademickiej "Welecja" realizowała projekt inwentaryzacji polskich grobów na cmentarzach Rejonu Prele na Łotwie. Podczas tygodniowego pobytu sprawdzono ponad 100 cmentarzy. Na 21 z nich znaleziono i założono karty inwentarzowe przeszło 170 nagrobkom polskim sprzed 1945 r.

Projekt realiowany był we współpracy z Departamentem Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i miał charakter pilotażowy. W kolejnych latach będzie on kontynuowany na, mamy nadzieję, większą skalę.

654321

Strona: