O nas

Towarzystwo Tradycji Akademickiej ma na celu prowadzenie badań historycznych nad dziejami polskich korporacji studenckich, promowaniem ich historii oraz dokumentowaniem działalności ich członków. Ponadto wspiera działalność istniejących w Polsce korporacji studenckich.

Aktualności

"Historia Academica" - zeszyt III

Ukazał się trzeci zeszyt pisma "Historia Academica. Studia i Materiały". Tematyka numeru jest bardzo zróżnicowana. Krzysztof Tyszka przedstawia dzieje Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich – drugiej najważniejszej centrali korporacyjnej w Polsce międzywojennej, z kolei Rafał Sierchuła prezentuje historię poznańskiego Konwentu „Helionia”, korporacji do której należeli m.in. Stanisław Kasznica i Lech Neyman. Niezwykle ważne są publikowane po raz pierwszy dokumenty dotyczące korporacji wytworzone przez Służbę Bezpieczeństwa w okresie Polski ludowej. Oprócz ciekawego pod względem poznawczym meldunku opisującego arkońskie uroczystości rocznicowe w 1959 r. w Warszawie,na szczególną uwagę zasługuje przygotowany dla SB przez byłego korporanta raport zatytułowany „Czy korporacje prowadzą działalność?” – będący próbą analizy istoty korporacji i określenia form w jakich korporacje mogły funkcjonować w PRL. Autor raportu podaje niemalże 200 (!) nazwisk osób, o których wiedział, że należały do korporacji. Opracowane przez Jana Trynkowskiego „Prawa Konwentu Polskiego” są jednym z najstarszych normatywnych dokumentów polskiej korporacji studenckiej, obszerne wspomnienia Stanisława Czekanowskiego są jednymi z najciekawszych wspomnień z XIX-wiecznego Dorpatu.

VII Komersz Polski

W dniach 27-28 października 2012 r. we Lwowie odbył się VII Komersz Polski. W sobotę po Mszy w Katedrze Łacińskiej uczestnicy udali się na obrady do Hotelu Georges. W niedzielę miało miejsce zwiedzanie Lwowa oraz Cmentarza Łyczakowskiego. Towarzystwo Tradycji Akademickiej współfinansowało transport uczestników

Renowacja grobu ks. Zygmunta Lewickiego

Na prośbę Towarzystwa Tradycji Akademickiej Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN przeznaczył w 2012 r. fundusze na odnowienie nagrobka księdza Zygmunta Lewickiego na wileńskim cmentarzu antokolskim św. Piotra i Pawła zwanym Słonecznym. Prace wykonał zespół konserwatorów pod kierunkiem dr Janusza Smazy z warszawskiej ASP. Nagrobek był już w złym stanie, epitafium ze słowami „Długoletni wychowawca i przyjaciel wileńskiej młodzieży” było niemal nieczytelne. Ksiądz Zygmunt Lewicki (1877-1933), absolwent Politechniki Ryskiej, był w latach 1914-1925 profesorem historii Kościoła w wileńskim seminarium duchownym, następnie prefektem w żeńskim seminarium im. Królowej Jadwigi w Wilnie. Współorganizował harcerstwo w Wilnie, prowadził działalność charytatywną. Był członkiem Korporacji "Arkonia".

 

Konserwację nagrobka przeprowadzili zespół polskich konserwatorów: Marta Dacyna i Witold Butkiewicz pod kierunkiem dr. Janusza Smazy z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

 

Inwentaryzacja polskich nagrobków na Łotwie - II etap

W drugiej połowie lipca 2012 r. już po raz drugi grupa współpracowaników Towarzystwa Tradycji Akademickiej - członków i sypatyków Korporacji Akademickiej "Welecja" realizowała projekt inwentaryzacji polskich grobów na cmentarzach w dawnych Inflantach Polskich na Łotwie. W tym roku prace prowadzono na cmentarzach w okolicach Dyneburga. Podczas dwutygodniowego pobytu sprawdzono ponad 200 cmentarzy. Na przeszło 50 z nich z nich znaleziono i założono karty inwentarzowe przeszło 800 nagrobkom polskim sprzed 1945 r.

Projekt realizowany był we współpracy z Departamentem Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. planujemy kontynuować projekt w kolejnych latach.

Warszawa Welecka - finał projektu

W ciągu 130 lat działalności Korporacji Welecja, kilkuset jej członków było związanych z Warszawą. Wielu z nich pozostawiło po sobie znaczące ślady, zarówno w tkance miejskiej, jak i w jej przestrzeni kulturalnej.

Na portalu prezentujemy związane z Weletami miejsca: projektowane przez Weletów budynki, miejsca gdzie prowadzili wykłady akademickie, gdzie mieszkali, gdzie funkcjonowały ich fabryki, gdzie prowadzili pracę społeczną itp.
Portal będzie się rozrastał w miarę postępu prac badawczych

Warszawa Welecka to projekt Korporacji Akademickiej Welecja i Towarzystwa Tradycji Akademickiej realizowany przy wsparciu m.st. Warszawy.

 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia portalu www.warszawawelecka.pl

Nowy numer Korporanta Polskiego

W przededniu Komerszu Polskiego ukazał się 8 numer pisma polskich korporantów "Korporant Polski". W numerze m.in. niezwykle obszerny i szczegółowy artykuł Łukasza Szmita z K! Chrobria pt. "Polskie korporacje akademickie środowiska ZPK!A wobec zagadnień religijnych (1921-1939)", a także refleksyjny tekst Władysława Jóźwickiego z K! Welecja "Jak korporanci śpiewają?", ponadto relacje z licznych ważnych wydarzeń z zycia poszczególnych korporacji studenckich w tym m.in. relacje z 48. Komerszu Narodów Bałtyckich , poświęcenia sztandaru K! Lauda,  90-lecia K! Chrobria i szeregu innych. W numerze znajdują się także tradycyjnie sprawozdania z działalności poszczególnych korporacji i wspomnienia o zmarłych filistrach)

54321

Strona: